De leden van de gemeenteraad in gesprek met inwoners

Raadsvergadering op locatie in ‘Parel aan de plas’

18 juni 2024
Nieuws

Voor de vijfde keer vergaderde de raad donderdag 13 juni op locatie. Deze keer in Haarlemmermeer Zuidoost, in de ‘parel aan de plas’, Rijsenhout. Eventlocatie Anna’s Hoeve was voor de gelegenheid ingericht als raadzaal. Met de bus bezochten de raadsleden daarna ook Burgerveen, Weteringbrug, Buitenkaag en Abbenes.

Burgemeester Marianne Schuurmans opende de vergadering om 17.00 uur. Twee insprekers hadden zich van tevoren gemeld om bij de raad in te spreken. Als eersten kwamen vertegenwoordigers van de dorpsraad Rijsenhout aan het woord. Hun vraag aan de raad was: “Hoe draagt u bij aan het leefbaar houden en het toekomstbestendig maken van Rijsenhout?” Zij zeiden te hopen dat Rijsenhout In 2050 nog steeds een ‘parel aan de plas’ is, en nodigden de raad uit die parel samen met hen op te poetsen. Daarna hield de dorpsraad Buitenkaag een pitch voor het verbeteren van de leefbaarheid in de kleine kernen en pleitte voor de terugkeer van wijkbudgetten voor initiatieven in de openbare ruimte. 

Vrijwillige brandweer 

Na het avondeten, verzorgd door een lokale ondernemer, nam de vrijwillige brandweer het woord. Zij noemden woningbouw een belangrijk aandachtspunt. Vanwege de weinig beschikbare woningen voor jongeren, stokt de aanwas van vrijwillige brandweerlieden. Tot slot riep Piet Ravensbergen van de ‘Care-Van’ de raad op oog te blijven houden voor de jeugd in Haarlemmermeer en voldoende voorzieningen te creëren voor deze ‘volgende generatie’.

De gemeenteraad vergaderde op locatie in Haarlemmermeer-Zuidoost. Foto: Jur Engelchor.

Vier kernen

Vervolgens reden de raadsleden met bussen naar de vier kernen Burgerveen, Weteringbrug, Buitenkaag en Abbenes, waar inwoners en dorpsraden presentaties hielden. In Weteringbrug werd het belang van tijdelijke natuur op braakliggende terreinen besproken door een ecoloog. In Burgerveen kwam vooral de infrastructuur en veiligheid aan bod. Woningbouw, windparken en voorzieningen kwamen aan bod in Abbenes en in Buitenkaag werd gesproken over verkoop van grond grenzend aan de school en een speeltuin die aan vervanging toe is. Om 21.45 uur verzamelde de raad zich weer in Anna’s Hoeve waar burgemeester Schuurmans de vergadering afsloot. Op 11 juli bespreekt de gemeenteraad de opgehaalde informatie. Informatie over de agenda van de gemeenteraad is te vinden op de website van de gemeenteraadexterne-link-icoon.