Luchtfoto Schuilhoeve

Raad van State vernietigt bestemmingsplan nieuwe woonwijk Schuilhoeve in Badhoevedorp

14 december 2022
Wonen

De Raad van State, de hoogste bestuursrechter van het land, heeft woensdag 14 december 2022 het bestemmingsplan voor Schuilhoeve vernietigd. De geplande bouw van maximaal 700 woningen in Badhoevedorp aan de kant van Schiphol kan voorlopig niet doorgaan.

Wethouder Jurgen Nobel: “Een belangrijk punt van aandacht bij de woningbouw in Schuilhoeve is het industrielawaai en het grondgeluid. Het bestemmingsplan - met bijbehorende onderzoeken – geeft uitgebreide aandacht aan deze onderwerpen. Wij zijn teleurgesteld in deze uitspraak. De woningnood is groot. Wij willen dan ook graag bouwen op plekken waar dit, volgens ons, heel goed kan zoals in Badhoevedorp nabij Schiphol.”

Bestemmingsplan vastgesteld

Op 15 november 2018 stelde de gemeenteraad het bestemmingsplan Badhoevedorp Schuilhoeve vast. De KLM stelde tegen dit besluit een beroep in. Op 2 december 2020 deed de Raad van State (RvS) een tussenuitspraak. Er kon nog niet gebouwd worden. De gemeente Haarlemmermeer moest meer onderzoek doen naar het grondgeluid in de winterperiode en het industrielawaai dat te maken heeft met het proefdraaien van vliegtuigen. Die onderzoeken zijn allemaal afgerond. En onlangs vond dus een nieuwe zitting plaats, die voor de gemeente negatief uitpakte.

De Raad van State erkent het belang van woningbouw, maar zegt ook dat in het plangebied sprake moet zijn van een goed woon- en leefklimaat. De gemeenteraad onderbouwde in het bestemmingsplan ook met het tweede herstelbesluit niet goed genoeg dat in het plangebied sprake zal zijn van een goed woon- en leefklimaat. Daarom vernietigt de Raad van State het besluit. 

Hoe nu verder? 

Als Haarlemmermeer huizen wil bouwen in de nieuwe woonwijk Schuilhoeve, dat aan de oostzijde van Badhoevedorp moet komen, moet de gemeente met een nieuw bestemmingsplan komen. De gemeente gaat de uitspraak zorgvuldig lezen en beraadt zich nu hoe zij verder moeten.

Luchtfoto van het gebied. Foto: Henk Roolvink

Eigentijds tuindorp 

Schuilhoeve wordt een eigentijds tuindorp met 500 tot 700 woningen. Het plangebied Schuilhoeve ligt aan de oostzijde van Badhoevedorp aan de kant van Schiphol tussen bedrijventerrein Schuilhoeve, de Schipholweg, de Vliegenierswijk en de Vogelwijk. Het totale oppervlak van het plangebied is ongeveer 40 hectare. De opbrengst van de woningbouw draagt bij aan de kosten die destijds gemaakt zijn van de omlegging van de A9.