Voorzijde Margrietschool met bord 'Kijk papa, een leuke school!'

Raad van State vernietigt bestemmingsplan IKC Halfweg

26 mei 2020
Nieuws

Zeer teleurgesteld is de gemeente Haarlemmermeer nu de Raad van State het bestemmingsplan Integraal Kind Centrum (IKC) Halfweg heeft vernietigd. “Een forse domper voor het onderwijs in Haarlemmermeer in het algemeen en in Halfweg in het bijzonder”, reageert wethouder Marjolein Steffens–van de Water (Jeugd & Onderwijs).

Integraal Kind Centrum

Het plan had in het Margrietplantsoen de bouw mogelijk moeten maken van een Integraal Kind Centrum met een groene buitenspeelruimte voor zo’n 330 leerlingen. Dit IKC had in de plaats moeten komen van de bestaande basisscholen in Halfweg: de Margrietschool en de Jong Geleerd (fusie tussen de Jozefschool en de Halverwegeschool). Verder omvat het plan ook kinderopvang en een nieuwe gymzaal. Voor de laatste was een plek buiten het plangebied bedacht. De wieg van de plannen voor een IKC in Halfweg stond in de voormalige gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude waarmee Haarlemmermeer in 2018 is gefuseerd.

De Margrietschool in Halfweg. Foto: Henk van Ommeren

Door samen op te trekken in een IKC en door de combinatie met kinderopvang wordt flexibel leren mogelijk en zijn minder verplaatsingen van de kinderen nodig. Verder gaan de scholen er met een IKC functioneel en organisatorisch op vooruit.  Ook zijn de bestaande schoolgebouwen gedateerd en daarom zijn maatregelen nodig.

Aantasting

Een aantal omwonenden van het Margrietplantsoen beschouwt het bestemmingsplan echter als een aantasting van het woon- en leefklimaat en procedeert ertegen tot aan het hoogste beroepsorgaan. De Raad van State heeft hen nu op een aantal punten in het gelijk gesteld zoals parkeerdruk, de verkeerssituatie en geluidsoverlast. Ook heeft naar het oordeel van de Raad van State de gemeente het plangebied ten onrechte als ‘gemengd gebied’ bestempeld en onvoldoende gekeken naar de alternatieven die de procederende omwonenden hebben aangedragen.
Alles bij elkaar voldoende voor de Raad van State om het bestemmingsplan te vernietigen.

Om de tafel

Volgens wethouder Marjolein Steffens – van de Water betekent dit minstens een paar jaar vertraging. De wethouder wil zo snel mogelijk met de schoolbesturen om de tafel om te spreken over een alternatief plan.

De behoefte aan betere schoolgebouwen in Halfweg is er door deze uitspraak van de Raad van State niet kleiner op geworden.