Impressie TROM

Raad stelt bestemmingsplan vast voor bouw TROM en uitbreiding Marktpleinkerk

12 juni 2023
Wonen

De gemeenteraad heeft op 8 juni het bestemmingsplan voor het gebouw TROM en de uitbreiding van de Marktpleinkerk unaniem vastgesteld. Het nieuwe gebouw TROM aan het Dik Tromplein bestaat straks uit 136 huurappartementen, winkels, horeca en een inpandige parkeergarage. In de garage komen in totaal 296 parkeerplaatsen, waarvan 190 openbaar. Tegelijk met TROM wordt de naastgelegen Marktpleinkerk uitgebreid. Binnenkort is het bestemmingsplan zes weken in te zien. Na de beroepsperiode treedt het bestemmingsplan in werking.

Wethouder Jurgen Nobel: “Nu de gemeenteraad ook akkoord is, zijn we weer een stap dichter bij het starten van de bouw. Het wordt een mooi gebouw met een mediterrane uitstraling, dat past in de omgeving. Daarbij zorgt het voor extra woningen. De helft van de woningen zijn betaalbare huurwoningen uit de sociale huur en de middeldure huur. En dat is mooi, want die zijn hard nodig.” 

Bestemmingsplan

Om de bouw van TROM en de uitbreiding van de Marktpleinkerk mogelijk te maken, is een nieuw bestemmingsplan nodig. Hierin staat bijvoorbeeld hoe hoog de gebouwen mogen zijn en dat winkels en horeca op de begane grond zijn toegestaan. Vorig jaar lag het ontwerpbestemmingsplan ter inzage. Iedereen kon toen reageren op het plan.

Reacties van inwoners en ondernemers hebben geleid tot een aanpassing in het bestemmingsplan: de mogelijkheid van de vestiging van een supermarkt op deze plek is nu uitgesloten. Verder is een bijlage die ontbrak bij het ontwerpplan alsnog toegevoegd. Ook heeft de gemeente zelf nog enkele verbeteringen aangebracht. Zo is het bouwvlak voor het TROM-gebouw verkleind, zijn er enkele regels toegevoegd en is er een nieuwe stikstofberekening gemaakt waarin rekening wordt gehouden met de bouwfase.  

Welke stappen volgen? 

Het bestemmingsplan staat naar verwachting vanaf half juni op www.ruimtelijkeplannen.nl. Als de precieze publicatiedatum duidelijk is, wordt deze bekendgemaakt in het Gemeenteblad op www.officielebekendmakingen.nlexterne-link-icoon. Ook komt er een bericht in InforMeer. In de bekendmaking is ook te vinden hoe beroep kan worden ingesteld tegen het besluit. Naar verwachting treedt het plan na zes weken in werking. Dit kan langer duren als er beroep wordt ingesteld. Daarna kunnen de omgevingsvergunningen voor de bouw worden verleend. Volgens planning is gebouw TROM eind 2026 gereed. De uitbreiding van de Marktpleinkerk is naar verwachting voor de kerst van 2024 klaar.

Impressie TROM. Bron: Segesta Groep en Dok architecten