Subsidie Team Sportservice

Prestatiesubsidie 2024 voor Team Sportservice Haarlemmermeer

22 november 2023
Nieuws, Persberichten, Sport

Het college van B&W heeft besloten om Team Sportservice Haarlemmermeer (TSH) in 2024 een subsidie toe te kennen. Deze subsidie is belangrijk voor de sportgemeenschap in de regio. De totale subsidie aan TSH wordt afgebouwd in opdracht van de raad, en is maximaal 1.664.400 euro.

Met een minimale bijdrage vanuit de gemeente wordt ervoor gezorgd dat er voor 2024 nog wel gebruik gemaakt kan worden van een rijksbijdrage. Het Rijk dekt 40% van de personele kosten.

Wethouder Sedee is blij met de uitkomst: "Er is minder geld beschikbaar voor sport dan vorig jaar, maar het is erg positief dat we door de gemeentelijke subsidie op peil te houden, nog wel in aanmerking zijn gekomen voor de rijkssubsidie Brede Regeling Combinatiefuncties (BRC). Het komende jaar zal TSH kan daardoor hun activiteiten grotendeels voortzetten, vooral voor jongeren en ouderen die niet veel sporten.” 

Subsidie Team Sportservice

Het college heeft besloten om Team Sportservice Haarlemmermeer in 2024 een subsidie toe te kennen. Foto: Shutterstock

In Haarlemmermeer Noord, Hoofddorp Zuidwest, Hoofddorp Centrum en Nieuw-Vennep gaat de gemeente actief proberen om alle inwoners in beweging te krijgen. Vooral jongeren en ouderen die niet veel sporten krijgen extra aandacht. In Haarlemmermeer West en Zuidoost worden alleen activiteiten georganiseerd als er concrete vraag is, vanwege beperkt budget. 

Het college verwacht dat TSH positieve resultaten zal behalen, zoals meer mensen die regelmatig sporten en bewegen, een betere gezondheid en een sterkere gemeenschap. TSH zal ook sportverenigingen ondersteunen en helpen om sterker en duurzamer te worden.