Windmolen met tekst 'Dag van de wind' 16 maart in Buitenkaag

Praat mee over spelregels voor windenergie in Haarlemmermeer-Zuid

15 februari 2024
Bijeenkomsten, Nieuwe energie

Als er meer windturbines komen in het zuiden van Haarlemmermeer, wat vindt de omgeving dan belangrijk? Die vraag staat centraal in het participatietraject Wind op Land. Daarom organiseert de gemeente op zaterdag 16 maart de Dag van de Wind in Buitenkaag, waar iedereen welkom is om in gesprek te gaan, themasessies bij te wonen en vragen te stellen. Ook kan men nu alle informatie vinden op het online platform Wind op Land.

Meepraten over spelregels

Er staan nu zeven windturbines in Haarlemmermeer-Zuid. Het is mogelijk dat hier meer windturbines bij komen. Als een initiatiefnemer een aanvraag doet voor een windpark, neemt de provincie Noord-Holland hierover een besluit. De gemeenteraad van Haarlemmermeer wil weten wat inwoners en andere betrokkenen belangrijk vinden als er een windpark komt. En hierover spelregels maken als aanvulling op de bestaande wetten en regels. Dit zijn dan de voorwaarden waarop betrokkenen vinden dat er een eventueel windpark kan komen. Deze spelregels worden vastgesteld door de gemeenteraad. En als een advies meegegeven aan de provincie. “We gaan met elkaar in gesprek en stellen spelregels op die later in een peiling worden voorgelegd” aldus wethouder Charlotte van der Meij. “De gemeenteraad stelt de spelregels vast en verzoekt de provincie deze mee te nemen in hun beoordeling.”

Dag van de Wind op 16 maart

Tijdens de Dag van de Wind wil de gemeente betrokkenen de mogelijkheid geven om met elkaar en met experts in gesprek te gaan over windenergie. Zij kunnen aangeven wat ze belangrijk vinden, als er meer windturbines komen in Haarlemmermeer-Zuid. Van 10.00 uur tot 16.30 uur is er een uitgebreid programma in Dorpshuis de Ontmoeting en de basisschool St. Willibrordus in Buitenkaag. Er is een informatiemarkt met verschillende standhouders en gedurende de dag zijn er korte gesprekken met experts.

In gesprek over spelregels tijdens de themasessies

Naast de informatiemarkt zijn er themasessies over natuur, gezondheid, impact op ruimte en lokaal eigenaarschap. Tijdens de themasessies legt een expert uit wat het thema inhoudt, welke regels er al zijn en welke ruimte er is voor spelregels. Daarna gaan we met elkaar in gesprek. Geïnteresseerden kunnen zich vanaf nu aanmelden voor de themasessies. De sessies worden ’s ochtends en ’s middags georganiseerd, waardoor je aan alle vier verschillende themasessies kunt deelnemen.

Platform voor Wind op Land

Via www.windoplandhaarlemmermeer.nlexterne-link-icoon kunnen geïnteresseerden zich aanmelden voor de themasessies en meer informatie vinden over de Dag van de Wind. Bovendien is dit de plek waar men zich nu al kan inlezen over de vier thema’s. Veel gestelde vragen over de thema’s worden beantwoord en er is informatie over verschillende onderzoeken te vinden. Tijdens het hele participatietraject is deze website de plek waar betrokkenen op de hoogte gehouden worden over Wind op Land.

Aankondiging Dag van de wimd

Praat mee over spelregels voor windenergie in Haarlemmermeer-Zuid.