Een vliegtuig vertrekt van Schiphol

Praat mee over Schiphol in nieuwe bewonersraad

19 april 2023
Nieuws

De nieuwe bewonersraad die omwonenden van Schiphol vertegenwoordigt, de Maatschappelijke Raad Schiphol (MRS), houdt binnenkort verkiezingen voor nieuwe leden. Wethouder Jurgen Nobel van Luchthavenzaken roept iedereen met een mening over Schiphol op zich aan te melden. “De minister is wettelijk verplicht te luisteren en te reageren op adviezen vanuit de MRS. Daarmee is de raad ontzettend belangrijk voor inwoners van onze gemeente om mee te helpen aan het verbeteren van de leefomgevingskwaliteit rond de luchthaven”, aldus de wethouder.

De Maatschappelijke Raad Schiphol is de opvolger van de Omgevingsraad Schiphol. Het grote verschil is dat in de nieuwe raad alleen omwonenden, belangenverenigingen en experts zitten en dus geen vertegenwoordiging uit de luchtvaartsector. In de MRS komen tien vertegenwoordigers van omwonenden van Schiphol. Daarnaast is er plaats voor vijf vertegenwoordigers van belangenorganisaties en vijf tot zes experts.

Verkiesbaar stellen of aanmelden
Iedereen die mee wil praten, kan zich tot eind mei verkiesbaar stellen of zich aanmelden bij een van de bewonersorganisaties. Alle informatie hierover is te lezen op de website van de MRS, www.maatschappelijkeraadschiphol.nl/verkiezingen/externe-link-icoon. De verkiezingen worden gehouden in de tweede helft van juni.