Transportleiding waterstof Noordzeekanaalgebied

Plannen voor transportnetwerk voor waterstof in het Noordzeekanaalgebied

12 september 2022
Nieuws

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het bedrijf Hynetwork Services B.V. zijn van plan een transportnetwerk voor waterstof te maken in het Noordzeekanaalgebied. Dit heeft invloed op de leefomgeving van de omwonenden. Daarom krijgen omwonenden de mogelijkheid om mee te denken over het project.

In het Noordzeekanaalgebied (NZKG) is er veel industrie. Het gaat om het gebied van de regio IJmond tot aan het Amsterdamse havengebied. In Haarlemmermeer maken de dorpen Haarlemmerliede, Spaarnwoude, Spaarndam, Penningsveer en het gebied de Laars deel uit van dit gebied. Voor het transportnetwerk worden vooral bestaande gasleidingen gebruikt. Een klein deel van de leidingen wordt nieuw aangelegd. De omwonenden krijgen een uitnodiging van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor de informatiebijeenkomst op 29 september 2022 in Spaarndam. 

Groene waterstof kan in de industrie gebruikt worden om over te gaan op duurzame energie

De bedrijven in het NZKG gebruiken fossiele brandstoffen als energiebron en stoten daarbij veel CO2 uit. Door gebruik te maken van groene waterstof kunnen deze bedrijven minder CO2 gaan uitstoten. Zogenaamde groene waterstof wordt gemaakt van water en elektriciteit en hierbij komt geen CO2 vrij. Hynetwork Services legt een landelijk netwerk aan voor het transport van waterstof. Dit netwerk wordt vergelijkbaar met het landelijke aardgasnetwerk van Gasunie. De vijf grote industriegebieden worden zo met elkaar, met het buitenland en met de waterstofopslagen verbonden. Op de website van Hynetwork Services staat een overzicht met veelgestelde vragenexterne-link-icoon

Overlast 

Het aanleggen van het waterstofnetwerk zorgt mogelijk voor overlast. Deze overlast is tijdelijk. Van het transport van de waterstof door de leidingen merken de omwonenden niets. In de directe omgeving van de leiding komt er geen bebouwing. Dit is bij aardgasleidingen nu ook het geval. Dit is een veiligheidsmaatregel. 

De werkzaamheden zullen in 2025 en 2026 plaatsvinden 

In september 2022 konden inwoners meepraten over de plannen. De plannen zijn waarschijnlijk definitief in 2024. De werkzaamheden zijn in 2025 en 2026. In 2027 kan het transportnetwerk gebruikt worden.