Medewerkers van Waterwolf aan de slag met bestrating

Plannen voor samenvoegen Waterwolf en Meerlanden

19 juli 2023
Openbare ruimte

Het college van B en W tekent een intentieovereenkomst met de Waterwolf en Meerlanden. In deze overeenkomst staat wat er van belang is voor het nemen van een definitief besluit over samenvoeging. Ook bevat de overeenkomst de eventuele consequenties van samenvoeging. Medewerkers van beide organisaties zijn vorige maand van de plannen op de hoogte gebracht. Jurgen Nobel, wethouder Deelnemingen: “Voor het samengaan hebben we meerdere uitgangspunten afgesproken. Zo moet de kwaliteit van de dienstverlening hetzelfde blijven en beide bedrijven moeten zich op dezelfde manier blijven inzetten als leerwerkbedrijven en voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.”

De Waterwolf en Meerlanden zijn de twee organisaties die voor de gemeente Haarlemmermeer het werk in de openbare ruimte uitvoeren. De Waterwolf onderhoudt met name het groen, bestrating en riolen en Meerlanden verzorgt de afvalinzameling en verwerking. “Het samenvoegen van de twee bedrijven is de organisatie toekomstbestendiger”, aldus de wethouder. Daarnaast wordt de Waterwolf minder afhankelijk van Haarlemmermeer als enige opdrachtgever. 

Medewerkers 

Na het sluiten van de intentieovereenkomst onderzoeken de gemeente en de beide bedrijven hoe de samenvoeging er uit gaat zien en maken zij hier afspraken over. Hier komt dan een samenvoegingsplan uit voort. Dan wordt ook duidelijk wat het voor de medewerkers precies betekent. Wethouder Jurgen Nobel: “De medewerkers worden zeer gewaardeerd en zijn heel waardevol. Het samengaan van de organisaties geeft meer zekerheid voor de medewerkers in de toekomst.”

Het is de bedoeling dat het samenvoegingsplan in het eerste kwartaal van 2024 klaar is. Daarna vindt definitieve besluitvorming over samenvoeging plaats.

Medewerkers van Waterwolf aan de slag met herstel van een straat. Foto: Lumen foto