Een sfeerimpressie van het gebied rond het woonzorgcentrum.

Plannen voor nieuwbouw in Bornholm, Hoofddorp

12 november 2020
Nieuws

Er zijn plannen voor nieuwbouw voor het woonzorgcentrum Bornholm & Eijkenhove in Hoofddorp en het terrein eromheen. Op 12 november tekenden de woonwethouders Mieke Booij en Jurgen Nobel een intentieovereenkomst met Amstelring, die de ontwikkeling voor haar rekening neemt. De komende tijd worden mogelijkheden en voorwaarden voor de ontwikkeling onderzocht. De raad besluit binnenkort over het krediet dat hiervoor nodig is.

Amstelring wil het huidige woonzorgcentrum vervangen door nieuwbouw. Het plan is om naast een nieuw woonzorgcentrum, ook woningen en faciliteiten voor de buurt te ontwikkelen. 

Het huidige woonzorgcentrum Bornholm & Eijkenhove is op leeftijd. Het voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Ook heeft het gebouw groot onderhoud nodig. De nieuwbouw biedt faciliteiten om bewoners in Bornholm met elkaar te verbinden. Jong en oud, ongeacht inkomen of afkomst. 

Samen aan de slag 

“Bornholm is een wat oudere wijk in Hoofddorp, die wel een impuls kan gebruiken”, zegt Jurgen Nobel, wethouder woningbouw.

Een nieuw woonzorgcentrum, en mogelijk woningen en faciliteiten voor de hele buurt, zullen de wijk goed doen. 

Mieke Booij, wethouder wonen en zorg vult aan:

Daarbij wordt samen met inwoners uit de wijk gekeken hoe we voor de toekomst meer samenhang in de wijk kunnen organiseren.

Stichting Amstelring Groep, de gemeente Haarlemmermeer, woningcorporatie Ymere en de wijkraad Bornholm zijn vorig jaar een samenwerking gestart: de Gebiedscoalitie. Doel is om te werken aan verbeterpunten in de wijk Bornholm. De wijkbewoners kunnen hier zelf ook een bijdrage aan leveren. De Gebiedscoalitie nodigt bewoners ook uit om dit te doen. 
De herontwikkeling van het terrein van het woonzorgcentrum een eerste initiatief. 

Een sfeerimpressie van het gebied rond het woonzorgcentrum.

De stappen van de nieuwbouw 

De nieuwbouwplannen van het woonzorgcentrum zitten nog in de beginfase. Wanneer er echt gebouwd gaat worden, is dus nog onduidelijk. Naar verwachting is de nieuwbouw rond 2028 klaar. 

Meepraten? Kijk dan op de website van de wijkraad Bornholmexterne-link-icoon

Nieuwbouwplannen Amstelring Bornholm & Eijkenhove plus omliggend terrein
By showing the video you accept the terms and conditions and privacy policy of Youtube.