Luchtfoto Pionier Bolsterrein

Plan voor circa 2000 woningen op Pionier en Bolsterrein

28 mei 2020
Wonen

De gemeente Haarlemmermeer en ontwikkelaars willen van het bedrijventerrein De Pionier en het voormalige Bolsterrein in Nieuw-Vennep geleidelijk een gemengd gebied maken om te kunnen wonen en werken. “Er is veel behoefte aan woningen en er kunnen ongeveer 2000 nieuwe woningen gebouwd worden”, zegt wethouder woningbouw Jurgen Nobel. De gemeente gaat hierover graag digitaal in gesprek met geïnteresseerden.

Het idee is dat veel van de nieuwe woningen appartementen worden voor jongeren en voor ouderen die kleiner willen gaan wonen. Ook komen er woningen voor andere huishoudens en mensen die zorg nodig hebben. De huidige bedrijven op het terrein zullen zo goed mogelijk worden ingepast in de nieuwe wijk.

“Dit is heel goed voor Nieuw-Vennep”, zegt Nobel.

Vooral die variëteit aan woningen is belangrijk. Dat is iets waar dit college meer op inzet: diverser en betaalbaar bouwen voor jong en oud.

Luchtfoto Pionier Bolsterrein

Masterplan

Voordat deze verandering kan plaatsvinden, onderzoekt de gemeente in overleg met een aantal ontwikkelaars de haalbaarheid van deze ontwikkelingen voor het Pionier-Bolsterrein. In het masterplan dat in voorbereiding is, staan de voorwaarden waar de plannen aan moeten voldoen. Voor dit masterplan wil de gemeente ook graag weten wat bewoners en ondernemers op het Pionier-Bolsterrein vinden van de plannen. Dan kan daar rekening mee gehouden worden in de ontwikkeling van het terrein.  

Geen gewone bijeenkomsten vanwege corona 

Normaal worden eigenaren, ondernemers en bewoners uitgenodigd voor een bijeenkomst in een vergaderzaal, waar de gemeente een presentatie laat zien. Dit is vanwege de coronacrisis onmogelijk. Daarom worden een aantal (digitale) bijeenkomsten georganiseerd, om te informeren en om te vragen naar ideeën en meningen. Ook zal er binnenkort een videopresentatie te zien zijn op de minisite van Nieuw-Vennep. De eigenaren, ondernemers en bewoners van het Pionier-Bolsterrein ontvangen hierover een brief.