Pilot deelautos Hyde Park

Pilot met deelauto’s in Hyde Park

31 januari 2024
Nieuwe energie, Nieuws, Wonen

In Hyde Park, in het centrum van Hoofddorp, komt een pilot met deelauto’s. De pilot start na de oplevering van het eerste woonblok en duurt drie jaar.

De deelauto’s komen op straat en in de openbare parkeergarage te staan. Door de deelauto’s ook op straat te parkeren wordt de zichtbaarheid en daarmee het gebruik vergroot. De deelauto’s kunnen worden gebruikt door bewoners van Hyde Park en door omwonenden. 

Afspraken 

Met de ontwikkelaar van de nieuwbouwwijk zijn afspraken gemaakt over de voorwaarden van de pilot. Zo moet constant gemonitord worden hoe vaak de deelauto’s worden gebruikt, zodat in overleg meer of minder deelauto’s ingezet kunnen worden. Ook is afgesproken dat bij de oplevering van volgende woonblokken een pilot met deelauto’s gestart wordt, waar de lessen van de vorige pilot worden meegenomen.

Wethouder Jurgen Nobel van Woningbouw over de pilot: “In Hyde Park wordt de komende jaren gebouwd aan 3800 woningen. Daarbij wordt goed gekeken hoe om te gaan met parkeren. Omdat de wijk dicht bij hoogwaardig openbaar vervoer ligt, leent het zich goed voor het stimuleren van deelautogebruik. Eén deelauto kan maximaal vijf particuliere auto’s vervangen, waardoor er in totaal minder parkeerplaatsen nodig zijn.”