Piekberging schematisch weergegeven.

Piekberging: minipolder voor droge voeten

02 juni 2020
Nieuws

Het Hoogheemraadschap van Rijnland gaat de komende jaren een waterbergingsgebied aanleggen in de zuidelijke punt van de Haarlemmermeerpolder. Dit gebied ligt het verst weg van de vier grote Rijnlandse boezemgemalen, die overtollig water afvoeren naar zee. Als het veel regent, kan het gebied van Rijnland te maken krijgen met wateroverlast. In het boezemsysteem van Rijnland is er dan niet genoeg capaciteit om het water te verwerken. De nieuwe piekberging biedt hier een oplossing voor. Om te zorgen dat deze piekberging mooi in omgeving past, is een beeldkwaliteitsplan opgesteld.

Wateroverlast tegengaan

Al 20 jaar geleden zag het Hoogheemraadschap van Rijnland dat er een knelpunt was bij het afvoeren van water uit het totale boezemsysteem. Na extreme regenbuien werd het water niet snel genoeg getransporteerd richting de boezemgemalen in Gouda, Katwijk, Halfweg en Spaarndam. Daardoor kon er wateroverlast ontstaan onder andere in het gebied rond de Kagerplassen. De diepgelegen Haarlemmermeerpolder is een ideale plek om water uit het boezemsysteem tijdelijk te bergen. De piekberging is een minipolder in de Haarlemmermeerpolder. Bij flinke en langdurige regen kan deze minipolder tijdelijk gevuld worden met water.

Piekberging schematisch weergegeven.

De nieuwe bergingsplek is dus een tijdelijke ‘opslaglocatie’ voor water uit de boezem van Rijnland Naar verwachting wordt deze piekberging gemiddeld eens per 15 jaar gebruikt. Er staat dan voor maximaal veertien dagen water in de piekberging. De rest van de tijd is het een agrarisch weidegebied met koeien.

Inlaat en uitlaat

Door een inlaatwerk in de Lisserdijk kan een miljoen kuub water gedurende maximaal vijf dagen naar de piekberging stromen om te worden opgeslagen. Vanaf het inlaatwerk komt het water eerst in een woelkom, die ervoor moet zorgen dat de snelheid van het instromende water wordt geremd. Daarna stroomt het door naar de feitelijke piekberging. Via een uitlaatwerk in de kade stroomt het water daarna naar de Hoofdvaart. Daarna pompt gemaal Leeghwater het water terug naar de boezem. De Nieuwerkerkertocht, die centraal door gebied stroomt, moet hiervoor tijdelijk kunnen worden afgesloten door twee afsluiters in de dijk rond de minipolder. 

Het inlaatwerk aan de Lisserdijk wordt een waardevolle toevoeging aan de ringdijk. Het bouwwerk heeft dezelfde hoogte als de dijk en zal toegankelijk zijn voor passanten. Vanaf deze plek is de woelkom te bekijken. Ook komt er tekst en uitleg over de piekberging. Op het moment dat de piekberging gevuld moet worden vanwege wateroverlast, zal de Lisserdijk echter tijdelijk afgezet moeten worden.

Passend in de polder

Voor de piekberging is een beeldkwaliteitsplan gemaakt, om ervoor te zorgen dat deze goed past in de omgeving. Het is belangrijk dat bijvoorbeeld de polderstructuur herkenbaar blijft, dat de berging aansluit bij het landschap. Maar ook dat de aanleg van de piekberging bijdraagt aan de verbetering van de biodiversiteit, zodat er meer en meer verschillende soorten planten, insecten en dieren kunnen leven. 

Het beeldkwaliteitsplan is een document dat door middel van korte teksten en beelden inzicht geeft in de kwaliteit waar de piekberging aan moet voldoen. De kwaliteitseisen gelden voor de inrichting van het gebied en voor de bouwwerken die bij de piekberging horen. Bij het opstellen van het beeldkwaliteitsplan is gekeken naar de wensen van de omwonenden, het beheer en de techniek. 
Werkzaamheden
Als alles volgens plan verloopt, starten de werkzaamheden voor de aanleg van de nieuwe piekberging nog dit voorjaar. Het Hoogheemraadschap van Rijnland werkt nauw samen met de gemeente Haarlemmermeer. 

Meer informatie is te vinden op de website van Hoogheemraadschap van Rijnlandexterne-link-icoon