‘PARK21 is nu een park met minder gevolgen voor het milieu’

18 mei 2022
Nieuws

Een compliment en nog wat huiswerk. Dat krijgt simpel gezegd de gemeente Haarlemmermeer in een voorlopig advies van de commissie MER (milieuffectrapportage, red) over PARK21.

Op de goede weg 

De twee PARK21-wethouders Mariëtte Sedee en Fouad Sidali reageren hierop met een spreekwoordelijke high five. Want ze leiden eruit af dat ze op de goede weg zijn en hiermee een flinke stap is gezet. Het is naar verwachting een kleine moeite om het ‘huiswerk’ te maken waarna de commissie MER nog eens toetst wat de milieueffecten zijn van de plannen voor het park. De tijd die dit alles in beslag neemt, valt te overzien en voor vertragingen hoeft dan ook niet te worden gevreesd, denken de wethouders. 

Een blik op PARK21

PARK21

PARK21 is het duizend hectare metende gebied tussen Hoofddorp en Nieuw-Vennep dat moet uitgroeien tot een groot groen park bedoeld voor onder meer recreatie, sport en landbouw. 

De gemeente heeft voordat ze besluit over het bestemmingsplan de mogelijke gevolgen voor de leefomgeving van haar plan voor PARK21 laten onderzoeken in een milieueffectrapport. Haarlemmermeer heeft vervolgens de onafhankelijke commissie MER gevraagd om de inhoud van dat rapport te  beoordelen. 

Minder gevolgen voor het milieu

Haarlemmermeer vroeg in 2017 al eens om advies aan de commissie. Sindsdien is het plan flink aangepast en zijn flinke stappen in de goede richting gezet, vindt de commissie. Oftewel: de (negatieve) milieueffecten zijn teruggeschroefd.

Het gebied is anders ingedeeld – minder leisure, méér polder en park - en in het plan zijn minder grote evenementen opgenomen. Ook wordt het gebied minder opgehoogd. De wethouders Sedee en Sidali stellen vast dat de commissie MER erkent dat PARK21 onderkent dat PARK21 een park met minder gevolgen voor het milieu is geworden. “En dat was uiteraard ook de bedoeling.” 

Huiswerk 

Maar de gemeente is er nog niet want ze moet nog haar huiswerk maken. Zo moet ze aangeven wat volgens haar maximaal mogelijk is in het park, is er beter onderzoek nodig naar de effecten van verkeer en parkeren en naar de effecten van stikstof op natuurgebieden tijdens de aanleg van PARK21.

Met die gegevens erbij kan de gemeenteraad een weloverwogen besluit nemen over het plan.

De gemeente heeft aangegeven dit advies op te zullen volgen.