OV Haarlemmermeer ook volgend jaar op peil

26 augustus 2022
Nieuws

Dankzij financiële bijdragen van de Vervoerregio Amsterdam (VRA), maatregelen van vervoersmaatschappijen en geld van het Rijk blijft het openbaar vervoer in de vervoerregio Amsterdam in 2023 nagenoeg op hetzelfde niveau als in 2022. Dat is het resultaat van de plannen die de VRA en de vervoersmaatschappijen hebben gemaakt. De afgelopen tijd dreigden sommige onderdelen van het OV in de regio te moeten worden afgeschaald omdat minder mensen gebruik maken van bepaalde OV-lijnen.

De betrokken organisaties hebben de zomerperiode benut om te onderzoeken hoe het risico op een dreigende afschaling het beste kan worden afgewend. De Vervoerregio zelf heeft al eerder in de eigen begroting ruimte gevonden voor een financiële bijdrage om het niveau van het OV op peil te houden. Samen met maatregelen van de vervoerders is hiermee een robuust pakket samengesteld, waarmee de reizigers en inwoners in de vervoerregio Amsterdam kunnen blijven rekenen op een kwalitatief hoogwaardig, voorspelbaar systeem, met de mogelijkheid snel in te spelen op groei. Het maatregelenpakket voorziet overigens niet in het afdekken van de risico’s die spelen door personeelstekort en hogere brandstofprijzen.

Overal en iedereen

Marja Ruigrok, vice-voorzitter van de VRA en wethouder Verkeer en Vervoer in de gemeente Haarlemmermeer: ‘’Ik ben blij dat grote afschaling in het OV in onze regio is afgewend. Met goed OV komen we overal en bij iedereen.’’

Ook in 2023 kunnen inwoners van Haarlemmermeer rekenen op goed openbaar vervoer. Foto: Kees van der Veer.