Zonnepanelen langs de snelweg

Opwek duurzame energie langs Haarlemmermeerse A9 en A5

21 november 2022
Duurzaamheid

De gemeente Haarlemmermeer heeft samen met elf andere gemeenten, het Rijk en de provincie Noord-Holland het plan opgevat om duurzame energie op te wekken langs snelwegen, zoals de A9 en A5. Samen met Liander hebben alle genoemde partijen hiervoor een intentieverklaring ondertekend.

In 2030 wil de provincie Noord-Holland dat 70 procent van de elektriciteit afkomstig is van hernieuwbare bronnen zoals wind- en zonne-energie. Maar daarvoor is ruimte nodig. In de Regionale Energiestrategie (RES) is beschreven hoe en waar duurzame elektriciteit met zonne- en windenergie kan worden opgewekt. Ruimte langs snelwegen maakt daar deel van uit. Uit een voorverkenning eerder dit jaar bleek dat 694 hectare in Noord-Holland mogelijk beschikbaar is voor het opwekken van energie. Het gaat dan om zijbermen en aansluitingen, geluidsschermen of naastgelegen stukken grond. Alle mogelijke locaties zullen worden onderzocht, waarbij communicatie en participatie met omwonenden belangrijk is. Dit onderzoek wordt waarschijnlijk eind 2023 afgerond.

Zonnepanelen langs de snelweg. Foto: Jur Engelchor

OER-Programma

Het onderzoek gebeurt in het kader van het OER-Programma (Opwek van Energie op Rijksvastgoed). Met dit rijksbrede programma stelt het Rijk haar vastgoed ter beschikking voor de ontwikkeling van hernieuwbare energie, wanneer hier vanuit gemeenten en provincies een verzoek voor wordt neergelegd.

Meer informatie over de projecten is te vinden op: https://www.energieoprijksgrond.nl/projectenexterne-link-icoon.