Sportcomplex Koning Willem-Alexander gezien vanaf de zuidkant

Op weg naar Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed

12 juli 2023
Duurzaamheid, Nieuwe energie

In het klimaatakkoord is afgesproken dat in 2050 de CO2-uitstoot met 95 procent moet zijn verminderd. Dit geldt ook voor gebouwen. Maar hoe krijg je dat voor elkaar? En welke gebouwen pak je dan aan? Het college van B&W presenteert deze week aan de gemeenteraad een voorstel: de routekaart Duurzaamheid Maatschappelijk Vastgoed.

Mariette Sedee, wethouder van Sport & Volksgezondheid, vindt het belangrijk om de vermindering van CO2-uitstoot aan te pakken binnen maatschappelijk vastgoed: “Hiermee komen we niet alleen tegemoet aan het klimaatakkoord, maar ook aan het coalitieakkoord. Daarin staat dat onze gemeente streeft naar duurzame oplossingen en dat we hierin zelf het goede voorbeeld moeten geven; en dat kunnen we met ons maatschappelijk vastgoed. Dit type vastgoed heeft een publieke functie, denk aan dorpshuizen, buurthuizen en binnensportaccommodaties, en de gebouwen staan midden in onze samenleving.” 

Het goede voorbeeld geven 

De gemeente vraagt dus niet alleen aan inwoners om duurzame maatregelen in te voeren, zij doet dat ook zelf.externe-link-icoon  Het terugdringen van CO2-uitstoot wordt steeds belangrijker. Koolstofdioxide (CO2) is een normaal verschijnsel in het milieu, maar te hoge concentraties leiden tot het beruchte broeikaseffect. Onderzoek wijst uit dat 38% van CO2-uitstoot wereldwijd afkomstig is van gebouwen. In Nederland is dit aandeel 13%. Reden genoeg om in actie te komen.  

Routekaart 

Mariette Sedee: “Deze week presenteert het college van B&W een voorstel aan de raad hoe de reductie van CO2-uitstoot van gebouwen bereikt kan worden via de Routekaart Duurzaamheid Maatschappelijk Vastgoed.”  

De term “routekaart” heeft de gemeente niet zelf bedacht. Het is een term die de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hanteert. In het voorstel van Haarlemmermeer gaat de gemeente: 

  • panden projectmatig verduurzamen. Er wordt daarbij gelet op isolatie, installaties en energieopwekking; 
  • daar waar panden aan het einde van hun levensduur zijn, en het dus niet meer loont om te renoveren, gaat de gemeente over tot sloop en vervolgens tot energie-neutrale nieuwbouw; 
  • verder worden onderhoudsmomenten aangegrepen om de panden te verduurzamen. 

Aan welke panden wordt gedacht?   

Het college denkt dit doel te kunnen bereiken door de verduurzaming van tenminste zes panden van aanzienlijke grootte.  In het voorstel staan:  

  1. De Boskern, wijkcentrum en gymzalen in Hoofddorp Overbos;  
  2. C-punt in Hoofddorp centrum;  
  3. C- punt (Pier-K gebouw) in Nieuw-Vennep;  
  4. Dorpshuis Zwanenburg-Halfweg (met sporthal);   
  5. Sportcomplex Koning Willem-Alexander in Hoofddorp;   
  6. De gymzalen van Bornholm in Hoofddorp.   

“Zoals je ziet staan er relatief nieuwe gebouwen op de lijst, en dat is geen toeval”, zegt Mariette Sedee. “We willen onderzoeken of deze panden aangepakt kunnen worden, omdat we denken dat deze zes accommodaties het meest efficiënte resultaat opleveren. Het nieuwe gemeentehuis staat er niet op, omdat de sloop en nieuwbouw al zijn begonnen. Uiteraard zal deze nieuwbouw aanzienlijk bijdragen aan de reductie van CO2-uitstoot, want het pand wordt energieneutraal opgeleverd.” 

Wat gaat het kosten? 

De verduurzaming van maatschappelijk vastgoed is een kostbare opgave. De gemeente weet nog niet of en zo ja, hoeveel subsidie wordt verstrekt door het rijk en/of de provincie. Daarnaast heeft iedereen in Nederland te maken met stijgende kosten van bouwmaterialen en arbeidsloon. Toch kiest het college ervoor om dit raadsvoorstel door te zetten, omdat het past binnen de ambities van het coalitieakkoord.

Onderschrift: Het Sportcomplex Koning Willem-Alexander is één van de gebouwen op de lijst van onderzoek voor verduurzaming. Foto: Lumen Foto.