Ontwerpbestemmingsplan voor de bouw van TROM en Marktpleinkerk

09 juni 2022
Nieuws, Stadscentrum Hoofddorp

Het zal iedereen die in de laatste maanden het centrum van Hoofddorp bezocht niet zijn ontgaan: er verandert nogal wat op de plek waar vroeger V&D en de Deining stonden. De bestaande panden zijn gesloopt om plaats te maken voor een nieuw gebouw: TROM. Ook de naastgelegen Marktpleinkerk wordt uitgebreid. Het college van burgemeester en wethouders heeft voor deze ontwikkelingen een ontwerpbestemmingsplan vastgesteld. Wie wil, kan hier tot en met 21 juli op reageren.

Het centrum van Hoofddorp gaat er de komende jaren anders uitzien. Het moet een levendig en bruisend stadscentrum worden. Een ontmoetingsplek voor iedereen, die wil wonen, werken, ontspannen en winkelen. Zowel de ontwikkeling van TROM als de uitbreiding van de Marktpleinkerk, sluiten hier goed bij aan. In TROM zijn straks 136 appartementen, een inpandige parkeergarage en horeca en detailhandel op de begane grond. De uitbreiding van de Marktpleinkerk geeft de Protestantse Gemeente Hoofddorp meer ruimte voor ontmoetingen en de jeugd onder één dak. Het gebied tussen de kerk en het gebouw TROM wordt met veel groen ingericht.  

Impressie van het TROM gebouw in de bestaande omgeving. Impressie: Segesta Groep en Dok architecten.

Reageren op het ontwerpbestemmingsplan 

Het college van burgemeester en wethouders (B&W) heeft het ontwerpbestemmingsplan ‘Hoofddorp Stadscentrum 3’ vastgesteld. Dat is nodig om de bouw van TROM en de uitbreiding van de Marktpleinkerk mogelijk te maken. Het ontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage vanaf 10 juni tot en met 21 juli. In deze periode kan iedereen reageren op het plan. Zo’n reactie heet een zienswijze.  

Bekijk de pagina Ontwerpbestemmingsplan ‘Hoofddorp Stadscentrum 3 om het ontwerpbestemmingsplan te zienexterne-link-icoon. Op die pagina is te vinden op welke manier inwoners kunnen reageren op deze plannen voor TROM en de Marktpleinkerk. 

De gemeenteraad beslist 

Na 21 juli worden de ingediende zienswijzen beoordeeld. Dat betekent dat er wordt uitgezocht of het plan moet worden aangepast. Daarna stelt het college van B&W een raadsvoorstel vast. Daarbij wordt aangegeven hoe de zienswijzen beoordeeld zijn. Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om het bestemmingsplan ongewijzigd of gewijzigd vast te stellen. Na het besluit van de gemeenteraad, ligt het bestemmingsplan nog zes weken ter inzage.