Impressie van het gebouw TROM

Onttrekking aan de openbaarheid deel Dik Tromplein

12 juli 2023
Openbare ruimte

Op de plek in Stadscentrum Hoofddorp waar vroeger V&D en de Deining stonden, komt het gebouw TROM. Het nieuwe gebouw aan het Dik Tromplein bestaat straks uit 136 huurappartementen, winkels, horeca en een inpandige parkeergarage. Voor de bouw is het nodig om een deel van het Dik Tromplein aan de openbaarheid te onttrekken. Dit betekent dat deze plek straks geen onderdeel meer is van de openbare ruimte. Het college van burgemeester en wethouders legt het besluit tot onttrekking aan de openbaarheid nu voor aan de gemeenteraad.

Na het aannemen van het bestemmingsplan, wat de gemeenteraad eerder dit jaar deed, is dit een belangrijke stap om de bouw te beginnen. Wethouder Jurgen Nobel van Woningbouw: “Daar zijn we natuurlijk ontzettend blij mee. Er moet nog een vergunning worden verleend, maar we zijn met dit besluit weer een stap dichter bij meer betaalbare huurwoningen in het centrum van Hoofddorp. En daar is heel veel behoefte aan.”  

Besluit ter inzage 

Na vaststelling door de gemeenteraad (na het zomerreces) ligt het besluit zes weken ter inzage. Als de precieze publicatiedatum duidelijk is, wordt deze bekendgemaakt in het Gemeenteblad op www.officielebekendmakingen.nlexterne-link-icoon. In de bekendmaking is ook te vinden hoe beroep kan worden ingesteld tegen het besluit.  

Eerdere stappen  

Vanaf 20 april 2023 heeft het ontwerpbesluit zes weken ter inzage gelegen. In deze periode zijn geen reacties binnengekomen. Op 8 juni ging de gemeenteraad al akkoord met het bestemmingsplan voor de bouw van TROM en de uitbreiding van de naastgelegen Marktpleinkerk.  

Meer informatie over TROM is te lezen op de externe-link-icoonwebsite van Stadscentrum Hoofddorp