In de rode stippellijn ligt de voorkeurslocatie voor een nieuw transformatorstation.

Onderzoek naar transformatorstation aan de Incheonweg

27 november 2020
Openbare ruimte

De gemeente Haarlemmermeer gaat onderzoeken of er een transformatorstation kan komen aan de Incheonweg bij bedrijventerrein Schiphol Logistics Park (SLP) in Rozenburg. Dit onderzoek naar de haalbaarheid doet de gemeente samen met de netwerkbedrijven TenneT en Liander. De gemeente heeft daarbij de eis gesteld dat het transformatorstation grotendeels in een gebouw wordt opgenomen.

Stroomtekort in Haarlemmermeer

Er is grote behoefte aan extra stroom in een groot deel van de Haarlemmermeer, voor woningbouw, (nieuwe) bedrijven, bedrijfsuitbreiding en vanwege de energietransitie. De vraag naar stroom is de laatste tijd alleen maar groter geworden en de maximale capaciteit is bereikt. Liander kan sinds oktober 2020 in Hoofddorp, Schiphol-Rijk en Rijsenhout nieuwe bedrijven niet meer aansluiten. Er is geen capaciteit meer voor op het elektriciteitsnet. Er moeten daarom zo snel mogelijk extra transformatorstations komen. Eerst ging het om één nieuw transformatorstation. TenneT en Liander hebben inmiddels aangegeven dat aan de oostkant van Haarlemmermeer twee transformatorstations nodig zijn. 

Wethouder Mariëtte Sedee (Ruimtelijke Ordening):

In de afgelopen periode is gebleken dat het stroomtekort in het gebied tussen Hoofddorp en Rijsenhout enorm is en er snel een transformatorstation bij moet komen. We zijn ons er zeer van bewust dat we de keuze voor een locatie zorgvuldig met alle belanghebbenden moeten afwegen en dat het transformatorstation op een goede manier moet worden ingepast in de omgeving. Daarom hebben wij ook de eis gesteld dat een nieuw transformatorstation zoveel mogelijk in een gebouw komt. Maar we kunnen er met elkaar niet omheen dat er iets moet gebeuren aan de stroomvoorziening in Haarlemmermeer. 

Zoektocht naar locatie

TenneT en Liander zijn met de gemeente al lange tijd op zoek naar een locatie voor een nieuw transformatorstation. In 2018 was er sprake van mogelijke locaties voor een transformatorstation dichtbij Rijsenhout. De gemeenteraad heeft deze locaties toen tegengehouden. De locatie aan de Incheonweg bij SLP heeft nu de voorkeur als locatie voor het station dat eerst bij Rijsenhout gedacht was. De locatie voor een ander transformatorstation wordt gezocht in de buurt van of op Schiphol Trade Park (STP). 

Incheonweg dichtbij bedrijven

De mogelijke locatie voor een transformatorstation ligt aan de zuidkant van de Incheonweg, ongeveer in het midden tussen de Aalsmeerderweg en de Aalsmeerderdijk. Deze locatie ligt dichtbij de bedrijven die aangesloten moeten worden op het nieuwe transformatorstation. Dat is gunstig omdat de kabels dan korter zijn, zodat er minder schaarse ruimte in de grond nodig is. En met korte kabels is er minder energieverlies. 

In de rode stippellijn ligt de voorkeurslocatie voor een nieuw transformatorstation.

Hoogspanningsvelden in een gebouw

Anders dan bij de plannen voor het eerdere transformatorstation, dichtbij Rijsenhout, is het plan om alle hoogspanningsvelden van een nieuw transformatorstation op deze plek in een gebouw op te nemen in plaats van ze in de open lucht te plaatsen. Het gebouw sluit dan in omvang en uitstraling beter aan bij de bebouwing op Schiphol Logistics Park en neemt minder ruimte in dan wanneer de hoogspanningsvelden in de open lucht staan. Andere delen van de installatie, zoals de transformatoren, komen wel in de open lucht te staan.

Haalbaarheidsonderzoek en betrekken van de omgeving

De locatie aan de Incheonweg heeft nu de voorkeur voor het eerste nieuwe transformatorstation. De grond waar het om gaat is eigendom van de provincie Noord-Holland. TenneT, Liander en de provincie Noord-Holland verwachten het eens te kunnen worden over de verkoop van de grond aan TenneT en Liander. De locatie wordt nu verder onderzocht op de haalbaarheid. Dat onderzoek gaat over de milieuaspecten, de landschappelijke inpassing, geluid, elektromagnetische-velden en techniek. Onderdeel van het haalbaarheidsonderzoek is ook dat de omgeving wordt gehoord en dat belangen van bewoners en bedrijven worden meegewogen in de inpassing. Daarnaast is onderzoek nodig over hoe deze locatie past bij de luchtvaart. 

Planning

Het stroomtekort voor nieuwe woonwijken en bedrijven in de omgeving Hoofddorp, Schiphol-Rijk en Rijsenhout is voorlopig nog niet opgelost. De netwerkbedrijven proberen met noodoplossingen de levering van elektriciteit gaande te houden, bijvoorbeeld door de uitbreiding van omliggende elektriciteitsstations, zoals in De Liede. 
Naar verwachting duurt het nog tot 2025 voor een mogelijk nieuw transformatorstation aan de Incheonweg in gebruik kan worden genomen.
De gemeenteraad van Haarlemmermeer heeft het laatste woord over het vaststellen van de definitieve locatie, inclusief de wijziging van het bestemmingsplan die nodig is.