Onderzoek naar ontwikkeling van locaties IJweg in PARK21

24 juli 2023
Openbare ruimte

Het college van B&W heeft op 18 juli besloten een intentieovereenkomst te sluiten met ontwikkelaar Groenbeheer Haarlemmermeer BV. Deze ontwikkelaar is eigenaar van grond aan de IJweg in Nieuw-Vennep en wil daar een wellnesscentrum, een kleinschalig recreatiepark aan het water en horeca maken. In de overeenkomst zijn afspraken gemaakt over een onderzoek naar de ruimtelijke, programmatische en financiële haalbaarheid van het plan binnen PARK21. Ook is de vergoeding vastgelegd voor de kosten van de gemeentelijke inzet die nodig is.

“Ik zie uit naar deze samenwerking met Groenbeheer om de recreatiemogelijkheden in het groen verder te verkennen”, zegt wethouder Mariette Sedee van Grootschalig Groen en Agrarische Zaken. “En goed voorbeeld doet goed volgen. PARK21 biedt nu volop kansen voor recreatie dichtbij huis in een mooie groene omgeving.”

Ontwikkelen deelgebieden

Voor de aanleg van PARK21 werkt de gemeente samen met inwoners, bedrijven, boeren en investeerders. De gemeente richt zich vooral op het maken van de groene basisstructuur van het park vóór 2030. Dat is een groene verbinding tussen de Driemerenweg en A4 en tussen Hoofddorp en Nieuw-Vennep. Ook andere partijen kunnen met plannen komen voor het ontwikkelen van deelgebieden in PARK21. Die worden door de gemeente begeleid. Groenbeheer Haarlemmermeer heeft aangegeven haar gronden te willen ontwikkelen als onderdeel van PARK21.

Volgende stappen 

Als uit het haalbaarheidsonderzoek blijkt dat het plan van Groenbeheer Haarlemmermeer past binnen de doelstellingen en voorwaarden van PARK21, volgt een anterieure overeenkomst. Hierin worden de afspraken over het project verder uitgewerkt. Op dat moment kan de ontwikkelaar een omgevingsvergunning aanvragen en vervolgens starten met de uitvoering. Er is nu aan de raad een aanvraag gedaan voor de voorbereidingskosten. Zodra dit is goedgekeurd, start het onderzoek.

Kaartje van PARK21

Kaartje van PARK21.

PARK21 

PARK21 wordt een grootschalig groen- en recreatiegebied in Haarlemmermeer van ongeveer 1.000 hectare. Het gebied ligt tussen Hoofddorp en Nieuw-Vennep. Met PARK21 voorziet de gemeente in de lokale behoefte aan waterrijke groene parken en brengt het stad en platteland samen. Ook brengt het park recreatieve en toeristische functies tot ontwikkeling, zorgt het voor verduurzaming van het watersysteem en zorgt het voor meer verschillende soorten planten en dieren.