Onderzoek naar mogelijkheden voor aardwarmte

Onderzoek naar mogelijkheden voor aardwarmte

18 juli 2023
Duurzaamheid

Aardwarmte kan mogelijk een bijdrage leveren aan de energietransitie. Om dat verder te onderzoeken vindt vanaf 28 augustus in het noorden van Haarlemmermeer onderzoek in de ondergrond plaats. Hiermee wordt verkend waar aardwarmte op een veilige en verantwoorde manier kan worden gewonnen.

Aardwarmte als warmtebron

Aardwarmte, ook wel geothermie genoemd, is warmte uit de grote diepte van de aarde. De warmte wordt in de vorm van warm water omhoog gepompt. Daarna wordt de warmte uit het water gehaald. Een warmtenet kan bijvoorbeeld deze warmte verdelen over huizen en gebouwen. Vervolgens pompt de installatie het afgekoelde water terug in de aardlaag waar het vandaan komt. Hier warmt het weer op.

In grote delen van Nederland is nog weinig informatie bekend over de ondergrond, waardoor onzeker is of de bodem geschikt is of niet. Er wordt nu verder onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor het winnen van aardwarmte in de regio Haarlem-Haarlemmermeer-Amsterdam West.

SCAN

Het onderzoek wordt uitgevoerd onder de naam SCAN (Seismische Campagne Aardwarmte Nederland) in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. SCAN wordt uitgevoerd door TNO en EBN (Energie Beheer Nederland).

Bij seismisch onderzoek worden geluidsgolven de grond in gestuurd om zo de dikte en ligging van de onderliggende aardlagen in kaart te brengen. Wanneer de geluidsgolven de grond in worden gebracht, kan in de directe omgeving een doffe plof te horen zijn. Van dichtbij kunnen mogelijk ook lichte trillingen worden ervaren.

Werkzaamheden

De werkzaamheden in Haarlemmermeer duren naar verwachting twee weken. Over het algemeen zullen de werkzaamheden doordeweeks overdag plaatsvinden. Maar soms is het voor een goede meting van belang dat er minder omgevingsgeluiden zijn. Vandaar dat werkzaamheden soms ook in de avonduren plaatsvinden en mogelijk op zaterdag. Bewoners en eventuele bedrijven in de directe omgeving van de werkzaamheden ontvangen hierover een brief aan huis.

Meer informatie

Meer informatie over het onderzoek en SCAN staan op http://www.scanaardwarmte.nlexterne-link-icoon . Op deze website staan binnenkort ook de locaties van het seismisch onderzoek en updates over de werkzaamheden.

Aardwarmte is warmte uit de grote diepte van de aarde en kan mogelijk een bijdrage leveren aan de energietransitie. Foto: SCAN