De locaties die bekeken worden

Onderzoek naar locaties transformatorstation voor extra stroom

22 februari 2023
Nieuws

De gemeente werkt samen met TenneT/Liander en Schiphol Area Development Company (SADC) in een locatieonderzoek naar een transformatorstation ten westen van de A4. Hierover moet de raad nog een voorlopig locatiebesluit nemen. Samen met TenneT en Liander verricht de gemeente een haalbaarheidsonderzoek naar de komst van een transformatorstation op mogelijk een van twee te onderzoeken locaties.

Optie 1: de locatie ‘langs de Bennebroekerweg.
Optie 2: de locatie ‘in de Green Data Centre Campus’ in de A4 zone West bij Hoofddorp, ook bij de Bennebroekerweg. 

Waarom een transformatorstation? 

Er is sprake van een tekort én grote vraag naar transportcapaciteit van elektriciteit in zowel het oostelijk als het westelijk deel van Haarlemmermeer. Er kunnen in grote delen van de gemeente geen nieuwe grootverbruik-aansluitingen meer worden aangebracht, terwijl méér mensen, méér woningen en méér bedrijven extra capaciteit blijven vragen. Door herschikking op het totale stroomnet kunnen hierdoor de door Liander ingestelde stroomleveringsbeperkingen in onze gemeente worden opgeheven. Echter, door de groei van de stroombehoefte ontstaat op betrekkelijk korte termijn wéér een nieuw  stroomtransporttekort. Op grond hiervan hebben TenneT en Liander vastgesteld dat ook ten westen van de A4 op korte termijn na ingebruikname van het station aan de oostzijde een transformatorstation nodig is. 

Extra stroom voor woningen en bedrijven

Het gaat om het gebied ten westen van de A4. Een transformatorstation kan hier bedrijvigheid van extra stroom voorzien. Voor Schiphol Trade Park, Green Data Center Campus, de President, De Hoek, Hoofddorp en overige gebieden zoals PrimaA4a en PARK21 bijvoorbeeld. Extra stroom is ook nodig voor woningbouw en voor de energietransitie. De energietransitie is de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen, zoals zon en wind. We gebruiken meer elektriciteit. Daarom zijn extra transformatorstations nodig.

De raad beslist over een definitief locatiebesluit op basis van het eerder genoemde haalbaarheidsonderzoek. Daar maakt trouwens een participatietraject met de omgeving deel van uit. De kosten komen voor bijna 80 procent voor rekening van TenneT en Liander. De resterende 20 procent is een subsidiebijdrage van de provincie Noord-Holland.

De locaties die bekeken worden

De locaties waar naar gekeken wordt.