Een impressie van het gebouw TROM

Omgevingsvergunning bouw TROM in te zien

20 november 2023
Nieuws, Wonen

In Stadscentrum Hoofddorp waar vroeger V&D en de Deining stonden, komt het gebouw TROM. Dit is een nieuw gebouw aan het Dik Tromplein. TROM bestaat straks uit 136 huurappartementen, winkels, horeca en een inpandige parkeergarage. Voor de bouw van TROM is een omgevingsvergunning verleend.

Vanaf 20 november ligt de omgevingsvergunning zes weken ter inzage op de website van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebiedexterne-link-icoon en op Officiële Bekendmakingenexterne-link-icoon. Hier staat ook hoe bezwaar en beroep kan worden ingediend. Na de beroepsperiode treedt de vergunning om te bouwen in werking. 

Belangrijke stap om met de bouw te beginnen

Naast het vaststellen van het bestemmingsplan is de omgevingsvergunning een belangrijke stap om met de bouw van TROM  te beginnen. Het bestemmingsplan is op 8 juni vastgesteld door de gemeenteraadexterne-link-icoon. Op dit moment loopt een beroepsprocedure over het bestemmingsplan bij de Raad van State. Hierdoor is het bestemmingsplan nog niet onherroepelijk. Voor het verlenen van de omgevingsvergunning is geen onherroepelijk bestemmingsplan nodig. 

Bouw TROM mogelijk later door beroep op bestemmingsplan

De bouw van TROM zou volgens planning in eerste instantie in het eerste kwartaal van 2024 starten. Door de beroepsprocedure bij de Raad van State en de tijd die dit in beslag neemt, is die planning lastig haalbaar. Naar verwachting kan de bouw nu op zijn vroegst starten in het tweede of derde kwartaal van 2024. Het hangt van de uitspraak van de Raad van State af wat de gevolgen zijn voor het plan.

Wethouder Jurgen Nobel van Woningbouw: “In de voorbereiding proberen we door goed overleg dit soort procedures te voorkomen, maar dat lukt niet altijd. Hopelijk oordeelt de Raad van State dat het plan voor het appartementsgebouw goed onderbouwd is, dan kan daarna zo snel mogelijk de eerste paal de grond in.”

Meer informatie over TROM is te lezen op de website van Stadscentrum Hoofddorp

Een impressie van TROM. Afbeelding: Segesta Groep, Dok architecten.