Het Mediterrane draaigatje

Nóg een aanval op de plaagmier

07 december 2022
Nieuws

De populatie is zichtbaar kleiner geworden. Maar de bestrijding van het mediterraan draaigatje, een invasieve exotische miersoort die in Rijsenhout en in Graan voor Visch in Hoofddorp de kop heeft opgestoken, is nog niet voltooid. In het voorjaar van 2023, wil de gemeente het draaigatje opnieuw te lijf gaan.

Lange adem

Wethouder Marjolein Steffens-van de Water vraagt de gemeenteraad namens het college hiervoor 280.000 euro beschikbaar te stellen. Een echte verrassing is dit niet. Het is een gegeven dat de bestrijding van deze veel overlast veroorzakende miersoort een kwestie van een lange adem is. Dat weten ze ook in bijvoorbeeld Wageningen, Rotterdam en Alphen aan den Rijn al. “Het draaigatje verdwijnt niet zo maar”, aldus wethouder Steffens. Het is een moeilijk te bestrijden miersoort die in Nederland geen natuurlijke vijanden heeft.” 

Achterwerk 

De mier heeft zijn naam te danken aan de gewoonte om het achterwerk omhoog te duwen en daarmee bijtende stofjes in de rondte te slingeren als hij zich bedreigd voelt. Door toedoen van de draaigatjes kunnen straten en betegelde tuinen verzakken. Ze laten bij hun ontwrichtende werk kratervormige zandhopen achter. 

Tandpasta

Ook in huis vormen ze een regelrechte plaag. Ze kunnen zich manifesteren  als mobiele olievlekken die op zoek gaan naar alles wat eetbaar is. Daar hoort zelfs tandpasta bij. Ook gaan ze op mensen zitten. Kortom, voldoende redenen om het mediterraan draaigatje te bestrijden.  

Maxforce Quantum 

Daarmee is afgelopen lente een goed begin mee gemaakt, mede op advies van het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD). Dat is gebeurd door heet water in de ondergrond te brengen, oftewel met thermische bestrijding. De locaties in Graan voor Visch en Rijsenhout zijn op deze manier drie tot vier keer behandeld. Daarna is met een lokaasmiddel, Maxforce Quantum, waarvoor in 2022 vrijstelling is verleend, de populatie verder uitgedund. In overleg met een aantal  bewoners zijn ook bestrijdingsmaatregelen genomen in gedeelten van tuinen die direct grenzen aan het openbaar gebied.

De bestrijding heeft effect gesorteerd, constateert het KAD. De mierenkolonie is erdoor verzwakt, constateert het KAD. Dat er veel minder zandhoopjes zijn aangetroffen, is daarbij een belangrijke aanwijzing. Maar er zijn bij de schouw door het KAD ook enkele nieuwe locaties gevonden. Ook op deze plekken wordt in het voorjaar van 2023 de aanval ingezet.

Het Mediterrane draaigatje. Foto: Jitte Groothuis

Lokaasmiddelen 

Wethouder Steffens heeft haar hoop gevestigd op lokaasmiddelen die in combinatie met thermische bestrijding kunnen worden ingezet. Het probleem daarbij is dat hiervoor nog geen ontheffing is verleend. Ze wil zich samen met andere gemeenten sterk maken voor toestemming vanuit Den Haag om deze middelen te gebruiken. 

Mierenkolonie 

Overigens bevindt zich een deel van de mierenkolonie in Rijsenhout onder kassencomplexen aan het Heermanszwet. Deze populatie heeft een grote omvang en de bestrijding is extra lastig omdat de ondergrond hier moeilijk te bereiken is. De bestrijding van het draaigatje is ook hier nodig. Je kunt er anders op wachten dat de kolonie zich uitbreidt in de richting van andere percelen en naar het openbaar gebied. “Wij zijn in gesprek met de huidige eigenaren van deze kassencomplexen. Het KAD stelt een plan

op om het draaigatje ook hier te bestrijden. Dit plan wordt met de eigenaren besproken”, melden burgemeester en wethouders in het raadsvoorstel.