Burgemeester Marianne Schuurmans spreekt de nieuwjaarstoespraak uit

Nieuwjaarstoespraak burgemeester Marianne Schuurmans

08 januari 2024
Nieuws

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Haarlemmermeer hield burgemeester Marianne Schuurmans haar traditionele nieuwjaarsreceptie. Belangstellenden die de toespraak niet live konden bijwonen, kunnen de tekst teruglezen op InforMeer.

Lieve mensen, allereerst de allerbeste wensen,

Wat een prachtig optreden van Jeugdtheaterschool Haarlemmermeer Cpunt, dank jullie wel! Jullie zongen ‘Raise you up’.

‘Feed your fire, to take you higher
We'll light you up like a live wire”

Het zijn donkere tijden, met conflicten, onrust, een somber toekomstbeeld. 

Dan is het van belang dat mensen elkaar accepteren, in elkaar blijven geloven en elkaar steunen. Elkaar helpen om het licht in de duisternis te blijven zien, ook in de toekomst. Om hoop te houden. Daarom is het zó inspirerend om te zien hoe enthousiast deze jongeren zijn. En om te zien hoeveel jongeren in Haarlemmermeer bijdragen aan onze samenleving, zoals bijvoorbeeld onze jongerenraad en onze kinderburgemeester.

Het is juist in deze tijd van belang onze jeugd perspectief te bieden. Dat begint bij goed onderwijs, in goede en gezonde schoolgebouwen. Samen met het onderwijsveld investeren wij daar in.  Uitzicht op een baan is van belang, werk wat aansluit bij de opleiding. Een mooi voorbeeld is de hotelopleiding die vorig jaar in onze gemeente (na Amsterdam, de gemeente met de meeste hotelkamers van Nederland) is gestart. 

Niet ieder kind doorloopt zonder problemen een schoolcarrière. Er zijn kinderen die te maken hebben met complexe problematiek. Die niet thuis kunnen wonen, die bij iedere stap begeleiding nodig hebben. Daarom is het mooi dat wij een kleinschalige woonvoorziening voor deze jeugd hebben kunnen starten, in een woonwijk. En dat die hartelijk is ontvangen door de buren, die klaar staan om te helpen. Die saamhorigheid maakt van mij een trotse burgemeester

Ik ben ook trots dat Haarlemmermeer voor de 18e keer deze eeuw is uitgeroepen tot economisch sterkste gemeente van Nederland. Pionieren, innoveren zit diep in het DNA van onze polder. De ondernemers op Schiphol Trade Park bijvoorbeeld, naar eigen zeggen het meest duurzame logistieke bedrijventerrein ter wereld, hebben een energiehub opgezet, waarmee ze hun stroom slim met elkaar delen. Ondanks de huidige stroomtekorten kunnen ze daar dus toch doorwerken. 

Dat we sterke ondernemers hebben binnen onze gemeente blijkt ook uit het jaarlijkse ondernemersgala. Daar mocht een trotse 86-jarige Nies Middelkoop meemaken dat zijn familiebedrijf DJ Middelkoop de Ondernemingsprijs Haarlemmermeer en Schiphol won. Middelkoop investeert enorm in milieuvriendelijke distributie.

Het aantal innovatieve, groene bedrijven in Haarlemmermeer dat intrinsiek handelt vanuit een duurzaamheidsgedachte, groeit met de dag. Zij wachten niet op wet- en regelgeving, maar nemen zelf het heft in handen. Ook hier komt de pioniersgeest naar voren, om te werken aan een hoopvolle toekomst. 

Goed nieuws is er ook op het bouwfront. Want hoewel ook Haarlemmermeer niet ontkomt aan de bouwcrisis, zijn er vorig jaar toch 813 woningen opgeleverd. Nog steeds lijkt dat een druppel op een gloeiende plaat, maar we gaan gestaag door. Dit jaar worden nog eens 805 woningen opgeleverd, in 2025 worden 2180 opleveringen verwacht. De bouw van deze woningen is bij de meeste projecten al gestart. 

Ook op de langere termijn werken we aan woningbouw. Het stationsgebied in Hoofddorp is daar een voorbeeld van. Dit gebied moet worden herontwikkeld tot woon- en werkgebied. Het toekomstige doortrekken van de Noord/Zuidlijn is een belangrijke aanjager voor deze ontwikkeling.

En er zijn nog meer uitdagingen. Het zogenaamde ‘ravijnjaar’ 2025/2026 nadert. We verwachten dan fors minder geld van het Rijk te ontvangen, wat resulteert in grote tekorten in onze begroting. Onze gemeenteraad heeft in de laatste vergadering van 2023 aangegeven dat deze Rijksbezuiniging nu nog niet in te boeken, maar de coalitievorming in Den Haag af te wachten.

Steeds meer mensen hebben moeite met het betalen van alle rekeningen. Dat geldt niet alleen voor minima maar ook voor mensen die iets meer dan het minimum verdienen. Daarom zijn er ook voor hen regelingen zoals de energietoeslag maar ook het kindpakket, zodat deze kinderen bijvoorbeeld toch lid kunnen worden van een sportclub.

Door de stijging van de energieprijzen en in het kader van de energietransitie moet er geïnvesteerd worden in zonnepanelen, huisisolatie of een warmtepomp, maar die investeringen zijn voor veel mensen niet te betalen. De Energiebank in Haarlemmermeer helpt hen daarom, bijvoorbeeld met het isoleren van hun huis. 

Het grootste deel van Haarlemmermeer ligt ónder Nieuw Amsterdams Peil. Dagelijks wordt onze polder doorgespoeld met zoet water, om verbrakking te voorkomen. Schoon zoet water, wat steeds schaarser wordt. De winnares van de Cruquius penning 2023, Li Phoa sprak tijdens de 1852 lezing over het belang van schoon, zoet water. Haar verhaal over samen verantwoordelijkheid voelen voor schone rivieren is hoopvol. Tegelijkertijd zijn er steeds meer hevige stortbuien. Het blijft maar regenen. Los van het feit dat we onze riolerings- en watersystemen moeten vervangen - en ik heb het dan onder andere over honderden kilometers riool en honderden rioolgemalen - moeten we deze systemen ook robuust en toekomstbestendig maken. 

Samen met het waterschap leggen we piekbergingen aan. Vorig jaar is de piekberging bij Abbenes in gebruik genomen. En als het aan de gemeente Haarlemmermeer ligt, komt er een tweede bij de Houtrakpolder. Het mes snijdt dan aan twee kanten: we vangen overtollig regenwater op én we bewaren het groene karakter van de Houtrakpolder. Een belofte die we hebben gedaan bij het samengaan van de gemeenten Haarlemmermeer en Haarlemmerliede en Spaarnwoude. 

Beste mensen, er zijn wereldwijd steeds meer mensen op de vlucht, vanwege conflicten, geweld en onderdrukking en de gevolgen van klimaatverandering.

In Haarlemmermeer bieden we onderdak aan rond de 2000 asielzoekers en Oekraïense vluchtelingen. Ik ben er enorm trots op hoe we dat hier in Haarlemmermeer doen. We bieden vluchtelingen hier onderdak voor langere tijd, maar als de nood hoog is in Ter Apel, bieden wij ook voor kortere periodes onderdak aan. Dat doen we in samenwerking met ondernemers, organisaties en vrijwilligers, maar veel  Oekraïners vinden al bijna twee jaar in gezinnen een verblijfplaats. Petje af voor al die gastvrije inwoners.

De verhalen van deze vluchtelingen zijn schrijnend. Zo sprak ik een Oekraïense vrouw die verblijft in de Polderstaete in Cruquius. Zij werkt hier in een hotel, haar dochter gaat naar school. Ze zijn dankbaar voor de veilige plek die ze hier hebben. Maar iedere avond zoekt ze contact met haar man, die in het leger vecht voor de bevrijding van hun land. Soms lukt het dagen niet om hem te bereiken. Elke avond is de vraag, leeft hij nog?

Het conflict in het Midden-Oosten houdt ook veel mensen bezig. Ik zie hoe hier in Haarlemmermeer Joodse inwoners en mensen met een islamitische achtergrond elkaar blijven respecteren. De oorlog is daar tussen Israël en Hamas, niet hier in onze samenleving. Toch heeft de oorlog enorm impact op mensen.

Zo sprak ik een Joodse vrouw die tijdens Chanoeka de kaarsen niet aan durfde te steken. Ze is bang dat anderen haar de oorlog in het Midden-Oosten kwalijk zullen nemen. En een paar weken geleden sprak ik een man uit Hoofddorp, die op bezoek was bij zijn zieke moeder in de Gazastrook toen de oorlog uitbrak. Na een paar angstige dagen kon hij geëvacueerd worden. Veel mensen voelen de pijn, het verdriet en de angst hier, door conflicten elders in de wereld. 

Het is mooi dat er door organisaties, kerken en politie ontmoetingen georganiseerd worden, waarin mensen hun zorgen en pijn met elkaar kunnen delen, en zo in verbinding blijven.

Ik wens ons allen toe dat wij hier in Haarlemmermeer elkaar de ruimte blijven geven en ons open blijven stellen voor elkaar.

Want in Haarlemmermeer moet je altijd jezelf kunnen zijn, ongeacht achtergrond, geloof, sekse of geaardheid. Dat geldt voor onze jongeren, maar ook voor de ouderen.  In de zomer van 2023 konden zij zich laten zien, in een prachtige fototentoonstelling onder andere op het Raadhuisplein: Oud Roze. Het zichtbaar maken van wat buiten de ‘gevestigde orde’ valt, is zó belangrijk voor de acceptatie. Als Regenbooggemeente bieden we daarvoor alle ruimte. Dat de generatie van Oud Roze deze ruimte heeft genomen, geeft hoop voor de jongere generaties. 

U hoort, juist in deze sombere tijden moeten we benadrukken wat er wél goed gaat. En er gebeuren veel goede dingen in Haarlemmermeer. Een paar voorbeelden; er is steeds meer groene openbare ruimte. We zamelen meer afval gescheiden in, de energietransitie krijgt steeds meer vorm. Onze jonge en tegelijkertijd oude geschiedenis komt straks nog beter uit de verf, in het nieuwe Cruquiuspaviljoen. We blijven sporten en bewegen stimuleren, in een veilig sportklimaat. Het is sowieso relatief veilig in onze gemeente en op Schiphol dankzij de fantastische inzet van onder andere politie, Kmar, Brandweer, ambtenaren en vrijwilligers, zoals onze buurtvaders.

Er zijn overigens heel veel vrijwilligers die zich in de gemeente op tal van gebieden inzetten. Al die vrijwilligers zorgen ervoor dat veel zaken georganiseerd worden, dat kwetsbare mensen ondersteund worden en dat velen wekelijks op uiteenlopende terreinen hun hobby kunnen uitoefenen of aan hun talenten kunnen werken. Hun bijdrage aan onze gemeenschap is onbetaalbaar en ik ben hen dan ook zeer dankbaar.

Dames en heren, ik kom tot een afronding;

Het is juist in deze tijden, met de zorgen, de enorme uitdagingen en de wereldwijde conflicten van belang om te blijven hopen. De Duitse filosoof Ernst Bloch zei ooit: ‘als we ophouden met te hopen, zal wat we vrezen, zeker komen.’

We staan voor forse opgaven. Maar we weten hier in Haarlemmermeer dat, wanneer we samen onze schouders eronder zetten, we bergen kunnen verzetten. 

De gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders, onze medewerkers en alle aan ons verbonden organisaties werken met u, inwoners, ondernemers, onderwijs, zorg, dienstverleners en instellingen samen om onze leefwereld beter te maken. We kennen elkaar, we zoeken elkaar op en helpen elkaar. Dat is de kracht van Haarlemmermeer in alle 31 kernen van klein tot groot. Ons gemeentebestuur gelooft in nabijheid en betrokkenheid. De gemeenteraad komt daarom ook in 2024 naar u toe, met raadsvergaderingen op locatie, om te horen wat u bezighoudt. 

Samen werken wij aan een hoopvolle toekomst, waarbij we elkaars lichtpuntjes zijn. Immers, een glimlach kost minder dan elektriciteit en geeft minstens evenveel licht.

Ik wens u namens het gemeentebestuur van Haarlemmermeer een mooi 2024 vol met nieuwe mogelijkheden, hoop, vreugde en positiviteit. 

 Gelukkig Nieuwjaar!