Nieuwe wethoudersploeg kan aan de slag

16 juni 2022
Nieuws

De nieuwe wethoudersploeg kan beginnen nu Jurgen Nobel (VVD), Marja Ruigrok (VVD), Marjolein Steffens-van de Water (HAP), Mariëtte Sedee (CDA), Charlotte van der Meij (D66) en Charif El Idrissi (HAP) zijn benoemd.

Afscheid

De twee laatstgenoemden zijn de twee nieuwe gezichten. De andere vier maakten ook in de vorige periode al deel uit van het college. Afscheid werd er genomen van Johan Rip (HAP) en Fouad Sidali (PvdA). Laatstgenoemde neemt plaats in de gemeenteraad, als fractievoorzitter. Johan Rip heeft nog geen beslissing genomen over zijn politieke toekomst.

Drukst bezocht

De benoeming van de wethouders voor de periode 2022-2026 was gisteravond tijdens een extra raadsvergadering. Het was de tot dusverre drukstbezochte bijeenkomst in de raadzaal aan de Taurusavenue want er waren, familie, partners, kinderen, vrienden en bekenden van de zes wethouders bij. 

De meeste steun voor haar benoeming sleepte Marja Ruigrok binnen: 35. Slechts één raadslid stemde tegen. Ook nieuwkomer Charlotte van der Meij haalde een hoge score: 33 voor en 3 tegen.

De nieuwe wethoudersploeg na de benoeming. Foto: Jur Engelchor.

Constructief

Aan de benoeming ging een debat vooraf over het coalitieakkoord Toekomstbestendig groeien. De oppositiepartijen zijn kritisch over dat stuk maar bijna alle sprekers kondigden aan zich de komende vier jaar constructief op te stellen. Ook wensten ze de wethouders veel succes. De oppositie staat dus niet klaar met de strijdbijl maar is wel van plan het college kritisch te volgen. Fouad Sidali (PvdA): “Mijn partij is erop uit om goede voorstellen beter te maken.” 

Open bestuurscultuur

De kritiek van GroenLinks, Forza!, PvdA, SRH, CU-SGP, Forum voor Democratie, BVNL, Een Haarlemmermeer en Gezond Haarlemmermeer betrof niet alleen het akkoord maar ook de totstandkoming ervan. Te veel in de achterkamertjes, te weinig tussenrapportages en geen kans voor input van buitenaf, werd er gezegd. Fouad Sidali zei namens de PvdA: “Hopelijk komt de aangekondigde open bestuurscultuur de komende periode beter uit de verf.” 

Gisteren 

Over het akkoord zelf viel te beluisteren dat het te weinig “smart” was oftewel er staan te weinig getallen, te weinig meetbare doelstellingen in. Ook kan de oppositie er maar weinig nieuws in vinden. Peter Boerman van GroenLinks: “Ik lees toch vooral antwoorden van gisteren op de uitdagingen van morgen.”

Jurgen Nobel (VVD) en ook Marjolein Steffens (HAP) verweerden zich tegen de kritiek. Ze brachten naar voren dat door corona ‘veel is blijven liggen’ en dat met onder meer de huidige inflatie en scherp gestegen bouwkosten het niet wijs is om met luchtkastelen te komen, aldus Jurgen Nobel. 

En dat er niets nieuws in het coalitieakkoord staat is ook niet waar, stelden ze. Zo wordt er flink geïnvesteerd in de ambtelijke organisatie want die moet robuuster worden om alle plannen te kunnen uitvoeren. In beleid kun je niet wonen, zei Marjolein Steffens, dat kan pas als het is verwezenlijkt.