Een kaartje van het project in Nieuw-Vennep

Nieuwe plannen voor kleinschalige woningbouwprojecten in Buitenkaag en Nieuw-Vennep

12 juli 2023
Wonen

Het college van B en W legt de gemeenteraad twee plannen voor om woningen te bouwen in Buitenkaag en Nieuw-Vennep. Het gaat om een intentieverklaring voor zestien woningen in Buitenkaag en een voorontwerpbestemmingsplan voor 26 woningen in Nieuw Vennep. Wethouder Jurgen Nobel van Woningbouw is enthousiast over de plannen: “Ik ben blij dat er ook gebouwd blijft worden in kleinere kernen als Buitenkaag. We hebben veel nieuwe huizen nodig in alle soorten en maten. Elke woning is er dus een en als deze plannen doorgaan, kunnen we weer 42 woningen toevoegen.”

Buitenkaag

De intentieverklaring in Buitenkaag gaat over zestien eengezinswoningen aan de Leidsemeerstraat. Er is onderzocht of het plan haalbaar is. Om de plannen verder uit te werken, stelt het college nu voor om een intentieverklaring te tekenen met de initiatiefnemers. Daarin wordt onder andere afgesproken dat de kosten die de gemeente maakt voor het verder uitwerken van de plannen, vergoed worden door de initiatiefnemers. Uiteindelijk is het de bedoeling dat er definitieve afspraken worden gemaakt.

Nieuw-Vennep

In Nieuw-Vennep zijn de plannen al in een verder stadium. De bedoeling is dat er op een perceel aan de IJweg, waar nu een landbouwbedrijf gevestigd is, zes twee-onder-één-kap- en twintig rijwoningen komen. Daarvoor is een wijziging van de bestemming nodig. Het college heeft nu het voorontwerpbestemmingsplan vastgesteld. Als de plannen doorgaan, stelt de raad later het definitieve bestemmingsplan vast. Voor het zover is gaat de gemeente nog overleggen met onder andere het Hoogheemraadschap, de Provincie en de Dorpsraad.

Een haartje van de IJweg in Nieuw-Vennep, waar 26 woningen gepland zijn.