Parkeerplaatsen aan de Kruisweg Hoofddorp

Nieuwe parkeeraanpak voor Stadscentrum Hoofddorp

13 december 2023
Nieuws

Door de komst van meer woningen in het centrum van Hoofddorp, is straks minder ruimte op straat om te parkeren. Daarom is een nieuwe parkeeraanpak hard nodig. Na verschillende onderzoeken en in overleg met de omgeving, stelt de gemeente nieuwe maatregelen over het auto- en fietsparkeren voor. Het college van burgemeester en wethouders legt de integrale aanpak parkeren Stadscentrum Hoofddorp voor aan de gemeenteraad. Begin 2024 beslist de gemeenteraad hierover.

De nieuwe parkeeraanpak zorgt voor genoeg parkeergelegenheid in het stadscentrum, zowel voor de auto als de fiets. Daarnaast zijn er nieuwe parkeerregels opgesteld. Wethouder Jurgen Nobel: “We kijken met z’n allen erg uit naar de komst van nieuwe woningen in het centrum. Dat betekent wel iets voor het parkeren en daarom is een nieuw parkeerbeleid nodig. Dat zorgt ervoor dat iedereen ook na de komst van alle nieuwe woningen nog steeds zijn auto op een goede manier kwijt kan.”

Genoeg parkeerplaatsen voor auto’s

Er zijn plannen voor de bouw van twee nieuwe appartementengebouwen op het huidige parkeerterrein naast het voormalige raadhuis: Centrumzicht en Parkzicht. Onder deze gebouwen komt een openbare parkeergarage met ongeveer 500 plaatsen. De balans tussen de vraag en het aanbod van parkeerplaatsen is onderzocht. Daaruit blijkt dat er dan voldoende plaatsen zijn. Daarnaast reserveert de gemeente ruimte voor een parkeergarage in het ontwikkelgebied aan de Binnenweg, mocht dat in de toekomst alsnog gewenst zijn.

Parkeren in eigen wijk en betere handhaving

Uit de reacties van inwoners kwam naar voren dat ze in hun eigen wijk willen blijven parkeren en dat de handhaving beter moet. Daarom worden de parkeerregels in het centrumgebied vanaf 1 juni 2025 aangepast. Het hele centrumgebied wordt dan betaald parkeren tot 21.00 uur. Dit geldt ook voor de gebieden die nu blauwe zones zijn en de gebieden die nu gratis zijn. Blauwe zones verdwijnen, omdat die minder makkelijk te handhaven zijn. Het tarief voor het parkeren op straat in het centrumgebied wordt hoger dan het parkeertarief in de garages. Hiermee verwacht de gemeente dat bezoekers van het stadscentrum eerder in de parkeergarages parkeren. En dat bewoners meer plek houden om dichtbij huis te parkeren.

Voorkomen van waterbedeffect

Een andere veel gehoorde zorg van inwoners ging over een mogelijk waterbedeffect door het invoeren van betaald parkeren. Dat betekent dat er wordt uitgeweken naar plaatsen waar parkeren gratis is. Daarom wordt ook in omliggende wijken betaald parkeren ingevoerd. De gemeente gaat monitoren of deze maatregelen voldoende zijn.

Kaartje van het Stadscentrum Hoofddorp

Legenda afbeelding 1 centrumgebied Hoofddorp

  • A= omgeving winkelgebied van Van Stamplein tot Kruisweg
  • B= omgeving Raadhuisplein
  • C= Piratenwijk en Verzetsheldenbuurt
  • D= omgeving Parklaan, Leegwaterstraat, Kalorama, Oranje buurt
  • E= omgeving oude buurtje

Bezoekersregeling en vergunningen

Met de bezoekersregeling kunnen bezoekers van bewoners van het centrum goedkoper parkeren. Op dit moment vinden sommige inwoners de bezoekersregeling omslachtig en onnodig duur. De gemeente wil het systeem daarom gebruikersvriendelijker maken met een lager tarief per uur in plaats van een dagkaart. Daarnaast behouden bewoners hun bestaande parkeervergunningen. Bewoners van gebieden waar parkeren nu nog gratis is, of waar een blauwe zone geldt, komen ook in aanmerking voor een parkeervergunning. In de toekomst krijgen bewoners van gebied A en B geen vergunning meer voor een tweede auto.

Plan voor fietsenstallingen

Er is een grote behoefte aan het veilig stallen van fietsen in het centrum. Daarom stelt de gemeente voor om een bewaakte fietsenstalling te plaatsen in het nog te bouwen Voorzetgebouw aan het Raadhuisplein. In de tussentijd komt er in 2024 aan de oostkant van het Burgemeester Van Stamplein een tijdelijke fietsenstalling met camera. Ook bij de nieuwe ingang van het vernieuwde winkelcentrum en de westkant van het Burgemeester Van Stamplein komt ruimte om fietsen veilig te parkeren op straat.

Participatie

Voor betrokken inwoners en ondernemers werden er in juli dit jaar informatiebijeenkomsten georganiseerd over de nieuwe parkeeraanpak. Inwoners en ondernemers konden reageren op de informatie van de bijeenkomsten. De gemeente heeft de reacties zoveel als mogelijk meegenomen in de uitwerking van de parkeeraanpak.

Informatiebijeenkomst in januari

In januari organiseert de gemeente een informatiebijeenkomst over de nieuwe parkeeraanpak. Ook wethouder Jurgen Nobel is hierbij aanwezig om de nieuwe parkeeraanpak toe te lichten. Bewoners en ondernemers uit de buurt ontvangen binnenkort een uitnodiging.

Op de hoogte blijven van wat er gebeurt in het stadscentrum? Aanmelden voor de digitale nieuwsbrief kan ook via StadscentrumHoofddorp.nl.

Parkeerplaatsen aan de Kruisweg Hoofddorp. Foto: Jur Engelchor