Een stukje grond voor een woning

Nieuwe kaders gebruik gemeentegrond

05 april 2023
Nieuws

Met het aanpakken van oneigenlijk gebruik van gemeentegrond geeft de gemeente Haarlemmermeer als eigenaar van de grond een krachtig signaal af. De gemeente accepteert het niet dat inwoners gemeentegrond zonder toestemming in gebruik nemen voor privédoeleinden. Ook zorgt de gemeente ervoor dat functies van de gemeentegrond in stand blijven. Hiermee wil de gemeente voorkomen na verloop van tijd het eigendom van de grond te verliezen door verjaring.

Signaalgerichte aanpak van 2017 

De gemeente reageerde in de aanpak van oneigenlijk gebruik van gemeentegrond (2017) op signalen. Zoals meldingen over oneigenlijk gebruik of verzoeken om gemeentegrond te kopen. Daarbij was het uitgangspunt: ‘kopen óf ontruimen’. Met de kennis van nu ziet de gemeente echter dat deze signaalgerichte aanpak van toen een beperkt effect had op het bestrijden van oneigenlijk gebruik. De aanpak bood bovendien te weinig mogelijkheden om tot maatwerk-oplossingen voor oneigenlijk gebruik van gemeentegrond te komen. Een evaluatie van de signaalgerichte aanpak leidt tot een aangepaste aanpak. De gemeente bepaalt nu de prioriteiten bij de aanpak van oneigenlijk gebruik van gemeentegrond. Ook nuanceert de gemeente een aantal uitgangspunten die bij de aanpak wordt toegepast. 

Prioriteiten

Prioriteit hebben preventieve maatregelen die oneigenlijk gebruik van gemeentegrond helpen voorkomen. Ook hebben prioriteit de gevallen van oneigenlijk gebruik waarin de impact van dit oneigenlijk gebruik groot is, waarin het belang van de gemeente groot is en waarbij het risico aanwezig is op eigendomsverlies door verjaring.  

Plan van aanpak 

Voor de wijken en straten jonger dan 20 jaar of waarin korter dan 20 jaar geleden is gehandhaafd op oneigenlijk gebruik van gemeentegrond komt een plan van aanpak. Dit om het risico van eigendomsverlies door verjaring te beperken.  

Uitgangspunten 

Het belangrijkste uitgangspunt bij oneigenlijk gebruik van gemeentegrond blijft ‘kopen óf ontruimen’ van de in gebruik genomen grond. 
Uitgangspunten voor zaagtanden en kabels en leidingen worden enigszins genuanceerd. Hierdoor komt er in sommige gevallen wat meer ruimte om het oneigenlijk gebruik van gemeentegrond als tuin door verkoop te legaliseren. Ook komt er een hardheidsclausule in de aanpak zodat in bijzondere situaties kan worden gekozen voor een maatwerkoplossing.

De prioriteiten en uitgangspunten bij de aanpak van oneigenlijk gebruik van gemeentegrond zijn nu vastgelegd in kaders en uitgangspunten. Met deze aangepaste aanpak zet de gemeente de beperkt beschikbare capaciteit en middelen zo effectief mogelijk in. 

Toekomstbeeld?

Op termijn wordt de aanpak van het oneigenlijk gebruik van gemeentegrond meer beheersbaar. In de oudere gebieden gebeurt dat bij integrale herinrichtingsprojecten. En in de jongere gebieden pakt de gemeente het projectmatig aan. Het ontstaan van nieuw oneigenlijk gebruik beperkt de gemeente door preventieve maatregelen. 

Het is niet toegestaan om zonder toestemming gemeentegrond te gebruiken voor privédoeleinden