Margrietschool in Halfweg

Nieuw scholenplan Halfweg wellicht zonder kinderopvang

28 mei 2020
Nieuws

Een Integraal Kind Centrum (IKC) in Halfweg staat nog steeds hoog op de wensenlijst maar de kans bestaat dat het nieuwe plan voor onderwijs in het dorp een plan zonder kinderopvang wordt. En dan dus geen IKC meer is.

“De wettelijke zorgplicht voor onderwijs gaat voor op kinderopvang”, aldus wethouder Marjolein Steffens-van de Water. Ook verwacht zij niet dat de eerste paal nog in deze raadsperiode, die tot maart 2022 duurt, wordt geslagen.

Margrietschool in Halfweg. Foto: Henk van Ommeren

Vertraging

Er is een vertraging van twee jaar ontstaan, zei wethouder Marjolein Steffens-van de Water (Jeugd & Onderwijs) in de digitale raadsvergadering op vragen van onder anderen Mark Achterbergh-Copier van de VVD. Die wilde weten wat de consequenties zijn nu de Raad van State het bestemmingsplan IKC Halfweg heeft vernietigd. Omwonenden van de beoogde locatie, het Margrietplantsoen, hebben tot aan de hoogste bestuursrechter geprocedeerd tegen de plannen omdat ze er een aantasting van de leefbaarheid en woonomgeving in zien. De Raad van State heeft hen op een aantal punten in het gelijk gesteld zoals parkeerdruk, de verkeerssituatie en geluidsoverlast.

Kinderopvang

Het was de bedoeling een Integraal Kind Centrum te bouwen met een groene buitenspeelruimte voor zo’n 330 leerlingen. Dit IKC had in de plaats moeten komen van de bestaande basisscholen in Halfweg: de Margrietschool en Jong Geleerd (fusie tussen de Jozefschool en de Halverwegeschool). Verder zat er ook kinderopvang in het plan en een nieuwe gymzaal. Voor dat laatste was een plek buiten het plangebied bedacht.

Not amused

Maar het plan voor een IKC in Halfweg, waarvan de wieg in de voormalige gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude stond en dat al vijf jaar oud is,  ligt nu dus in de prullenbak.  
Wethouder Marjolein Steffens is hierover op zijn zachtst gezegd ‘not amused’. Ze wil op korte termijn in gesprek met de schoolbesturen om te komen tot een nieuw plan dat dus wel eens beperkt zou kunnen blijven tot schoolgebouwen. Er zijn twee mogelijkheden, redeneert ze: of een andere locatie of een ander plan. In het Margrietplantsoen, als toch weer voor deze locatie zou worden gekozen, is het aantal beschikbare vierkante meters als gevolg van de uitspraak van de Raad van State in elk geval kleiner. 

Tijd

Van de gedachte om qua locatie ook naar Zwanenburg te kijken, waarmee Halfweg een dubbeldorp vormt en waarmee het sinds 2018 in dezelfde gemeente ligt, namelijk Haarlemmermeer, is wethouder Steffens vooralsnog niet zo gecharmeerd. Halfweg zou in dat geval immers geen enkele (openbare) basisschool meer hebben.
Wethouder Marjolein Steffens vroeg de gemeenteraad om tijd.

Dan kan ik met een goed en verstandig plan terug komen. 

Die tijd krijgt ze.