Impressie van het nieuwe gemeentehuis

Nieuw gemeentehuis weer een stapje dichterbij

07 april 2023
Nieuws

De gemeenteraad heeft op donderdag 6 april het voorlopig ontwerp voor het nieuwe gemeentehuis van Haarlemmermeer vastgesteld. Daarbij gaf de raad aanpassingen mee voor de uitwerking van het definitieve ontwerp. Het nieuwe gemeentehuis biedt straks één plek aan het Raadhuisplein waar gemeenteraad, college van burgemeester en wethouders, medewerkers en bezoekers samenkomen. Het wordt een compact, en tegelijkertijd uitnodigend, efficiënt en duurzaam gebouw.

Impressie van het nieuwe gemeentehuis. Afbeelding: cepezed.

Groene dakrand

In het voorlopig ontwerp was een daktuin getekend met een ronde dakzaal. Deze toevoegingen verdwijnen op verzoek van de raadsfracties uit het ontwerp. In plaats daarvan moet een groene dakrand terugkomen. Op het dak komen meer zonnepanelen. Een besluit over het buitenterras en koffiebar op de begane grond van het gemeentehuis wordt uitgesteld tot in het definitief ontwerp. Daarnaast heeft de raad besloten dat de trouwzaal een multifunctionele zaal wordt.

In één gebouw

De beslissing om het raadhuis te slopen en op dezelfde plek een nieuw gemeentehuis te bouwen is al in 2020 genomen. Het voormalige raadhuis aan het Raadhuisplein voldeed niet meer aan de eisen en was daardoor niet meer functioneel.

Het nieuw te bouwen gemeentehuis vervangt het voormalige raadhuis én het kantoor De Polderlanden. In het nieuwe gemeentehuis komt de gehele organisatie onder één dak, zowel het bestuur als de medewerkers. Dit maakt het mogelijk om nog betere dienstverlening aan inwoners en ondernemers te kunnen bieden. Bij het ontwerp is rekening gehouden met een groei naar 200.000 inwoners en een daarbij benodigde groei van het aantal raadsleden en medewerkers van de gemeente.

Kosten gebruik, onderhoud en energie

De jaarlijkse kosten voor het gebruik, onderhoud en energie van het nieuwe gemeentehuis (ongeveer 5,3 miljoen euro) zijn straks lager dan de kosten die de gemeente op dit moment aan haar tijdelijke gebouwen kwijt is. Die huidige kosten bedragen ongeveer 6,35 miljoen euro per jaar.  De raad wilde nadrukkelijk weten in hoeverre de huidige geschatte investeringen van ruim 71 miljoen euro niet verder gaan stijgen. Met hun wijzigingsvoorstellen willen de raadsfracties bijsturen op de totale kosten.

Gestegen prijzen, gestegen kosten

De kosten van het voorlopig ontwerp zijn 71,7 miljoen euro. De raad hoopt met haar aanpassingen op 70 miljoen euro uit te komen. In 2020 werd nog uitgegaan van 57,5 miljoen euro. Net als de raad heeft ook wethouder Charlotte van der Meij zorgen over de extra ontstane kosten. “Het verschil komt vooral door de sterk gestegen bouw- en materiaalprijzen, de inflatie en de kwaliteit die we voor ogen hebben in het deel van het gebouw waar de balies, de raadszaal en ontvangstruimten zijn. We letten scherp op vertragingen en mogelijke overschrijdingen. En dan nog is het bedrag van vandaag mogelijk niet het bedrag van morgen.”

Vervolgstappen

Het ontwerpteam onder leiding van het architectenbureau cepezed werkt het voorlopig ontwerp nu uit naar een definitief ontwerp. Het definitief ontwerp gaat onder andere over de indeling en de gebruiksmogelijkheden van ruimtes, de materiaalkeuzes en verdere detaillering. Ook de wijzigingsvoorstellen van de raadsfracties worden in het definitief ontwerp verwerkt. Naar verwachting start de bouw van het nieuwe gemeentehuis in 2025. Vanwege de noodzakelijke verlegging van kabels en leidingen onder het Raadhuisplein en het voormalige raadhuis is dat later dan verwacht. Het voormalige raadhuis wordt nu gesloopt. De sloop is naar verwachting eind dit jaar gereed.