Nieuw college wil toekomstbestendig groeien

03 juni 2022
Nieuws

Haarlemmermeer heeft een nieuw college. Op woensdag 15 juni wordt de nieuwe wethoudersploeg geïnstalleerd. In vergelijking met het huidige college zitten er twee nieuwe bestuurders bij: Charif El Idrissi van HAP en Charlotte van der Meij van D66. Geen van beiden zijn overigens onbekenden in de Haarlemmermeerse politiek, want ze zijn alle twee raadslid. In het coalitieakkoord, dat Toekomstbestendig groeien als titel heeft mee gekregen, gaat het roer niet geheel om. Ook zijn er geen nieuwe grootschalige ambities geformuleerd. “Het is een stuk dat met een flinke dosis realisme is opgeschreven, aldus wethouder Jurgen Nobel (VVD).

Titel 

Uiteraard zijn er wel wat accentverschuivingen. De voornaamste zit al in de titel verpakt.  “Vraagstukken als de stikstofcrisis, de woningnood, de vluchtelingencrisis, het bouwstoffentekort, het personeelstekort en het stroomtekort beïnvloeden de hele samenleving en bepalen voor een groot deel de agenda. Dit is daarom hét moment om op alle fronten nadrukkelijk te kiezen voor toekomstbestendig groeien”, is te lezen in de inleiding. 

Verzachten 

Ook kondigt de nieuwe wethoudersploeg aan de bezuinigingen die in de aflopende periode zijn ingezet te willen “verzachten”. Daar is zoals de vlag er nu bij hangt ruimte voor, denken de bestuurders. Ze accepteren daarbij maar één minnetje en dat is het tekort van ruim 4,6 miljoen dat volgens de huidige berekeningen in 2026 valt te verwachten. Verschijnen er in de loop van de tijd toch méér rode cijfers dan moet er worden ingegrepen, is de afspraak.

Ambities 

Dat er geen nieuwe ambities zijn, is geenszins hetzelfde als dat er géén ambities (meer) zijn. Zo wil het nieuwe college, net als het vorige, 20.000 woningen bouwen tot 2040, waarvan meer dan 3.000 in deze raadsperiode, die tot 2026 loopt. Met prioriteit voor betaalbare sociale huur- en koopwoningen voor starters en jonge gezinnen. 

Schiphol 

Wethouder Jurgen Nobel (VVD), die grotendeels dezelfde portefeuille onder zijn hoede neemt, noemde tijdens de presentatie aan de pers nog een paar belangrijke onderwerpen: belastingen mogen niet stijgen, ondernemers moeten de ruimte krijgen en Schiphol blijft een economische factor van belang. 

Gelijke kansen 

Zijn collega Marjolein Steffens-van de Water (HAP): “We hebben veel te doen, we moeten veel afmaken want er is tijdens de crisis het een en ander gestagneerd. Zelf blijft ze zich inspannen voor een kleurrijke leefomgeving met veel aandacht voor biodiversiteit en voor kansen voor iedereen en voor ondersteuning “voor mensen die dat nodig hebben.” Haar sleutelzin de komende tijd is “de mens centraal”. Nieuw in haar portefeuille is woonbeleid en de Nieuwe Kom, oftewel het dorpshart van Nieuw-Vennep.

Maatpak 

Ook bij het CDA, dat andermaal Mariëtte Sedee in de wethoudersploeg heeft zitten, bestaat veel tevredenheid over het coalitieakkoord. “Het zit als een maatpak”, zegt CDA-onderhandelaar en -fractievoorzitter Erik van der Peet. Er zit een goede balans in van economische ontwikkeling en een leefomgeving van grote kwaliteit, vindt hij. De CDA-wethouder, Mariëtte Sedee, ontfermt zich opnieuw over grootschalig groen, milieu en agrarische zaken. “We gaan knallen.” Ze is weliswaar ruimtelijke ontwikkeling kwijt want dat is nu ondergebracht bij de ‘bouwwethouder’ Jurgen Nobel. Daar kunnen ze bij het CDA prima mee leven vanuit de overtuiging dat met ruimtelijke ordening en wonen in één bestuurlijke hand slagvaardiger kan worden gehandeld. 

Keimooi 

Iets dergelijks geldt voor de portefeuille economie. Ook die is in de nieuwe raadsperiode bij één en dezelfde wethouder gestald, bij Marja Ruigrok. Nu nog bij twee wethouders namelijk ook bij de niet terugkerende Johan Rip van HAP. “Eén aanspreekpunt, dat is op verzoek van het bedrijfsleven zélf”, aldus Marja Ruigrok, die in brede zin van het woord ‘bereikbaarheid’ haar missie ziet. “Ik moet zelf bereikbaar zijn maar ook qua mobiliteit is bereikbaarheid een vereiste. Denk aan de Noord/Zuidlijn en ook aan fietspaden.” Het wordt haar tweede wethoudersperiode. Ze is van Haarlemmermeer gaan houden. “Het is keimooi hier.”

De nieuwe wethoudersploeg: Charif El Idrissi, Marja Ruigrok, Marjolein Steffens-van de Water, Jurgen Nobel, Mariette Sedee en Charlotte van der Meij. Foto: Jur Engelchor.

Polderjongen 

Charif El Idrissi is de new kid in town namens HAP. Nieuw in het college maar niet nieuw in Haarlemmermeer, dat is zijn thuis want op zijn eerste levensjaar na is de 38-jarige een echte polderjongen. Als rode draad in zijn portefeuille, met daarin onder meer werk en inkomen, arbeidsmarktbeleid en personeel, ziet hij “de menselijkheid”. “De kwetsbaren beschermen”, ziet hij als zijn voornaamste opdracht en hij wijst erop dat een steeds grotere groep werkenden daarbij moet worden meegerekend. Het minimabeleid wil hij minstens handhaven. 

Klimaat 

De andere nieuwkomer in het college, Charlotte van der Meij, ontfermt zich onder meer over klimaat en energie en over zorg en welzijn. “Ook zaken die mensen raken”. Zij kan zich uitstekend vinden in de titel van het coalitieakkoord. Toekomstigbestendige groei is alleen maar mogelijk in een gemeente die zich ervan bewust is dat de klimaatverandering niet bij de grens van Haarlemmermeer stopt. Ze wil er namens Haarlemmermeer aan bijdragen dat het klimaatakkoord wordt gehaald. “En ik heb er niets op tegen als er zelfs nog een schepje bovenop wordt gedaan.” 

Hieronder nog eens de namen van de wethouders en hun portefeuilles   

Jurgen Nobel  

 • Financien, incl deelnemingen en grondzaken 
 • Luchthavenzaken 
 • woningbouw 
 • ruimtelijke ontwikkeling 
 • project: stadscentrum Hoofddorp

Marja Ruigrok  

 • Verkeer en Vervoer 
 • Economische Zaken 
 • Cultuur  

Marjolein Steffens - van de Water  

 • Beheer en onderhoud 
 • Onderwijs en Jeugd 
 • Woonbeleid 
 • Dienstverlening 
 • Doelgroepenbeleid 
 • Gebiedsgericht werken 
 • project: Nieuwe Kom 

Charif El Idrissi  

 • Werk en Inkomen 
 • Arbeidsmarktbeleid 
 • Integratie en asielzaken 
 • Inkoop en aanbestedingsbeleid 
 • Bedrijfsvoering 
 • Personeel 
 • ICT 

Charlotte van der Meij  

 • Zorg en Welzijn 
 • Klimaat en Energie 
 • Juridische zaken 
 • Vergunningen  
 • Handhaving 
 • project: gemeentehuis  

Mariette Sedee  

 • Sport en Volksgezondheid 
 • Agrarische Zaken 
 • Vastgoed (incl maatschappelijke vastgoed) 
 • Afval en Milieu 
 • Grootschalig groen, water en recreatie 
 • Subsidies 
 • project (PARK21)