Het gebouw van De Kameleonschool in Zwanenburg.

‘Nederland kijkt mee met aanbesteding Kameleon’

29 maart 2021
Nieuws, Zwanenburg-Halfweg

Het bouwbedrijf dat de renovatie en de nieuwbouw van basisschool De Kameleon in Zwanenburg voor zijn rekening neemt, wordt ook verantwoordelijk voor het onderhoud. Dat is een opvallende voorwaarde die de gemeente Haarlemmermeer stelt in de aanbesteding.

Voor wethouder Marjolein Steffens-van de Water is dit, niet voor het eerst en ook niet voor het laatst, reden om trots te zijn op het zogenoemde IHP in het algemeen en op De Kameleon in het bijzonder. IHP staat voor Integraal Huisvestingsplan Onderwijsvoorzieningen en De Kameleon, bouwjaar 1971, is het eerste IHP-project dat voor de combinatie van nieuwbouw en renovatie aan de beurt komt.

Haarlemmermeer brengt hiermee het meest innovatieve onderwijsproject van dit moment op de markt  zegt de wethouder.

Het gebouw van De Kameleonschool in Zwanenburg. Foto: gemeente Haarlemmermeer.

Aardgasvrij

“Nederland kijkt mee. Niet alleen vanwege deze bijzondere aanbesteding maar ook omdat De Kameleon één van de eerste elf scholen in Nederland is die aardgasvrij worden”, aldus wethouder Marjolein Steffens. “Als bouwbedrijf wil je hierbij zijn.”

Thierry van der Weide, programmamanager IHP:

Een aannemer kan zich met dit project als pionier profileren. En dat is een uitstekende uitgangspositie als je bedenkt dat er in de nabije toekomst nog meer van dit soort projecten op de markt komen.

Maar is het niet vooral lastig als je als bouwbedrijf moet bouwen én onderhouden? Thierry van der Weide: “Dat lijkt op het eerste oog misschien wel zo, ja. Maar de crux is juist dat we hiermee stimuleren dat er een zeer duurzaam gebouw wordt neergezet. Hoe beter en hoe duurzamer het gebouw is, hoe minder onderhoud je eraan hebt. Je verplicht je als bouwer dus tot iets waar je zelf baat bij hebt”, aldus Thierry van der Weide.

Iedereen blij

Wethouder Marjolein Steffens:

En onderaan de streep is iedereen blij: het bouwbedrijf zelf, het schoolbestuur, de leerkrachten, de leerlingen, de ouders en de gemeente. Want dat is waar het IHP om draait: van onze schoolgebouwen, waar we er erg veel van hebben, in alle soorten en maten en in zeer verschillende omgevingen in het uitgestrekte Haarlemmermeer, duurzame gebouwen maken waarin schoolpersoneel en leerlingen optimaal kunnen presteren. 

Voor scholen zelf is het ook prettig als ze van het onderhoud af zijn, zeggen de wethouder en de programmamanager. Schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor de exploitatie van hun schoolgebouwen en het geld dat zij hiervoor krijgen van het rijk is niet toereikend. Daardoor stellen ze onderhoud uit en dat gaat op de lange duur ten koste van de kwaliteit. En kwaliteitsarme gebouwen leveren dikwijls belabberde energieprestaties. “Met dit project kunnen we die neerwaartse spiraal ombuigen”, aldus wethouder Marjolein Steffens.

Gunning

De Kameleon van schoolbestuur Jong Leren is te vinden aan Kinheim in Zwanenburg en voortgekomen uit de fusie van de basisscholen Gaandeweg en De Meerbrug. Nu nog zijn de leerlingen verdeeld over enkele gebouwen maar zij kunnen naar verwachting begin 2023 allen terecht in het vernieuwde gebouw waar dan ook plaats is voor de kinderopvang van Op Stoom.

De aanbesteding is inmiddels begonnen. De definitieve gunning is naar verwachting in 2022.