Een handhaver

Mogelijk weer wapenstok voor handhavers

19 september 2023
Nieuws, Persberichten

De minister van Justitie en Veiligheid heeft besloten dat handhavers weer een wapenstok mogen dragen. Zij heeft dit besluit genomen naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State. Burgemeester Marianne Schuurmans is blij met deze uitspraak: “Vanaf 2017 mochten de handhavers geen wapenstok meer dragen. Gelukkig is dat besluit nu teruggedraaid. Dat maakt het werk voor onze handhavers weer een stuk veiliger.”

Tussen 2012 en 2017 droegen de handhavers een korte wapenstok. Deze wapenstok diende vooral als preventie. Het zorgt ervoor dat er minder agressie is tegen de handhavers en dat zij in geval van agressie zich kan weren. Ook biedt het handhavers de mogelijkheid om bij agressie iemand op afstand te houden. In deze periode 2012 – 2017 nam mede hierdoor het aantal incidenten tegen de handhavers af. Het dragen en gebruiken van de wapenstok mag alleen onder strenge voorwaarden. Het Openbaar Ministerie en de politie houden hier zorgvuldig toezicht op. Ook de gemeente zelf ziet nauwlettend toe op een correct en zorgvuldig gebruik van deze bevoegdheid.

Alleen op Schiphol

In 2017 heeft de minister van Justitie en Veiligheid helaas besloten dat de BOA’s van Haarlemmermeer alleen op Schiphol de wapenstok bij zich mochten dragen. De gemeente Haarlemmermeer heeft deze beslissing aangevochten omdat handhavers hun werk veilig moeten kunnen doen in de hele gemeente. Na twee uitspraken van de Raad van State heeft de minister van Justitie en Veiligheid nu besloten om de gemeente Haarlemmermeer in het gelijk te stellen. Dat betekent dat de Haarlemmermeerse handhavers de wapenstok weer in de hele gemeente mogen dragen.

De bevoegdheid tot het dragen van een wapenstok is nu toegekend tot 3 november 2023. Inmiddels loopt ook een nieuwe aanvraag om ook na die datum de bevoegdheid te behouden.

Haarlemmermeerse handhavers mogen weer een wapenstok dragen. Foto: Shutterstock