Minder vliegbewegingen. Wat betekent dat?

30 juni 2022
Nieuws

Het kabinet heeft besloten om het aantal vliegbewegingen per jaar terug te schroeven naar maximaal 440.000. Minister Harbers, die luchtvaart in zijn portefeuille heeft, zegt in een brief: “Hoe je het ook wendt of keert, luchtvaart geeft geluidsoverlast en stoot schadelijke stoffen uit. Daar moeten we iets aan doen. Want de belangen van omwonenden verdienen net zo goed prioriteit.” Daarom heeft hij besloten “een einde te maken aan de praktijk waarbij (incidentele) overschrijding van de geluidsnormen zonder gevolgen blijft.”

Voor wethouder Jurgen Nobel kwam deze beslissing niet als een verrassing. “Het verminderen van de overlast is essentieel. Stillere en schonere vliegtuigen hebben de toekomst. Schiphol is in economisch opzicht enorm belangrijk. Het levert banen op en veel bedrijven willen zich bij ons vestigen, vanwege die luchthaven in de buurt.” 

Schiphol is uit economisch oogpunt erg belangrijk voor de gemeente Haarlemmermeer. Foto: Kees van der Veer.

De minister wil de omwonenden “zekerheid geven”. De komende vijf jaar wordt gebruikt “om een nieuwe norm te ontwikkelen voor geluidsoverlast, die steeds verder daalt. Binnen deze norm kan de luchtvaart straks ruimte maken voor groei door met schonere en stillere vliegtuigen te vliegen.” 

Het besluit om luchthaven Lelystad te openen, is ook uitgesteld. Hierover zegt de minister dat ze nog wachten op een natuurvergunning en dat de laagvliegroutes opgelost moeten worden. “Wij verwachten dat dit enige tijd kost.” Voor wethouder Nobel is dat een tegenvaller. “Als er in Lelystad ruimte komt voor vakantievluchten kunnen de economisch meer waardevollere vluchten op Schiphol blijven. Daarnaast zou het een eerlijkere verdeling van de overlast betekenen. Per vliegtuig vanaf Lelystad Airport zijn er ongeveer 150 ernstig geluidgehinderden, per vlucht vanaf Schiphol zijn dat er ruim 100.000.” 

Voor Nobel liggen er echter nog een aantal zaken op tafel. “Neem de reservering van de Tweede Kaagbaan, nabij Rijsenhout. Die is ons inziens niet nodig, zeker nu niet. Maar ook zien wij graag een nachtsluiting, want uit onderzoek blijkt dat veel inwoners door slaapverstoring ook gezondheidsproblemen hebben.”

Wethouder Jurgen Nobel geeft aan dat hij in gesprek blijft met het ministerie. Hij benadrukt dat we naar een luchthaven toegaan die voor ons werkt, en waarbij de overlast steeds minder wordt. “Dan moet je ook denken aan innovatieve oplossingen, zoals elektrisch vliegen, het afvangen van CO2, biokerosine en nog veel meer.”