panoramafoto van bocht in de weg met weiland en bomen

Miljoeneninvestering in openbare ruimte

09 november 2022
Openbare ruimte

Bijna 18,8 miljoen euro trekken burgemeester en wethouders in 2023 uit voor de vernieuwing van de openbare ruimte (VOR). Het gaat om wegen, fietspaden, trottoirs, groen, bruggen, openbare verlichting, verkeersregelingsinstallaties, watergangen, ANWB-bebording, sportvelden, speelvoorzieningen en begraafplaatsen.

Groen, kleurrijk en goed onderhouden 

Elk jaar investeert de gemeente een fors bedrag in de vervanging van uiteenlopende onderdelen van de openbare ruimte. Deze investeringen zijn noodzakelijk in verband met de veiligheid en ook om achterstallig onderhoud en kapitaalvernietiging tegen te gaan. Het gaat nadrukkelijk om vervangingen van bestaande onderdelen en niet om uitbreiding. De doelstelling van VOR is een groene, kleurrijke en goed onderhouden openbare ruimte, die voor iedereen toegankelijk is. 

Onderhoudsarme en hergebruikte materialen 

Bij dit alles gaat extra aandacht uit naar het onderhoud van straten en trottoirs, vergroening, klimaatadaptatie en biodiversiteit, benadrukt wethouder Marjolein Steffens-van de Water, verantwoordelijk voor de fysieke leefomgeving.  De gemeente gebruikt zo veel mogelijk onderhoudsarme, duurzame materialen om de kosten van het onderhoud te drukken. Denk bijvoorbeeld aan bruggen van composiet in plaats van hout. Verder worden materialen zo veel als kan hergebruikt zoals bij een proef in Zwanenburg waar asfalt is aangebracht van gesmolten korrels van oude dakbedekking. Primaire grondstoffen zijn dan niet nodig.

Intelligent 

Energiebesparing bereikt de gemeenten onder meer door de bestaande verlichting door ledverlichting te vervangen. En met intelligente VRI’s (verkeerslichten) die inspelen op de actuele verkeersdrukte helpt de gemeente mee met het terugdringen van de uitstoot van CO2. 

Vernieuwingen openbare ruimte. Foto: Gemeente Haarlemmermeer/Shutterstock

Werk met werk 

Het meeste geld van de VOR gaat naar wegverhardingen (asfalt en klinkers) en naar bomen en beplanting, respectievelijk ruim 6 miljoen euro en ruim 4,5 miljoen euro. Voor vervanging van de wegverhardingen zijn in 2023 de Lageweg in Spaarndam, de Azoliastraat en omgeving in Lisserbroek, de Burgemeester van Bruggenstraat en omgeving in Halfweg, het fietspad Aalsmeerderweg in Rijsenhout, de Maria Margarethalaan in Abbenes, de Dunantstraat in Hoofddorp en de Kromme Spieringweg in Vijfhuizen aan de beurt. In een aantal geval wordt ‘werk met werk’ gemaakt oftewel tegelijk het riool vernieuwd, evenals bomen en beplanting. 

Inflatie en krapte op de arbeidsmarkt 

Het is aan de gemeenteraad om de kredietaanvraag voor de VOR te honoreren. Gezien de omvang van de investeringen is niet te verwachten dat alle vernieuwingen in één jaar worden gerealiseerd, aldus burgemeester en wethouders. Waar nodig verspreiden ze de investeringen over meerdere jaren en vragen ze geld voor de voorbereiding aan. Burgemeester en wethouders zeggen verder dat in deze tijden van hoge inflatie prijsstijgingen optreden waardoor projecten fors duurder kunnen worden en dat er ook een risico is dat door krapte op de arbeidsmarkt vertragingen ontstaan.