Mijlpaal voor PARK21: raad stelt bestemmingsplan vast

07 april 2023
Recreatie

De gemeenteraad heeft op donderdag 6 april het bestemmingsplan voor PARK21 vastgesteld. Daarnaast is de raad akkoord met de beeldkwaliteitsplannen en het milieueffectrapport van het park. Nu gaan de stukken eerst naar de provincie en het Rijk voor een reactie op de wijzigingen. Daarna volgt de publicatie voor inwoners en ondernemers. Zij hebben dan zes weken de tijd om beroep in te stellen tegen het besluit. Na de beroepsperiode treedt het bestemmingsplan in werking. De gemeente kan dan verder met de aanleg van het park.

Wethouder Mariëtte Sedee: “Het akkoord op het bestemmingsplan betekent een mijlpaal op weg naar het mooie groene park dat wij voor ogen hebben. We kunnen nu echt aan de slag. Dat moet ook, want het aantal inwoners blijft nog stijgen tot 2040. Al die mensen moeten straks eenvoudig en dichtbij huis kunnen recreëren.”

Keukentafelgesprekken

Op verzoek van de raad blijft de gemeente de komende periode actief in gesprek met alle ondernemers, eigenaren, initiatiefnemers en andere betrokkenen, als zij daarvoor open staan. De raad wil graag dat individueel met deze mensen gesproken wordt om zo goed mogelijk te kunnen inspelen op de behoeften en het toekomstperspectief van deze ondernemers. In reactie hierop geeft de wethouder aan: “De deur stond en staat altijd open. Wij blijven zeker in gesprek gaan en ik hoop dat alle agrariërs, ondernemers en andere initiatiefnemers dit zien als een uitnodiging!”

Effect op milieu 

Voor de aanleg van PARK21 is een bestemmingsplan nodig. Hierin staat welke functies mogelijk zijn in het park. De effecten op het milieu van deze mogelijke functies uit het bestemmingsplan zijn onderzocht en beschreven in een milieueffectrapport. Eerder gaf de Commissie Milieu Effect Rapportage (MER), een commissie met onafhankelijke deskundigen, al een positief advies.

Impressie van PARK21

Recreatie én landbouw 

PARK21 wordt een grootschalig park van ongeveer 1.000 hectare, centraal in Haarlemmermeer, waar groen, recreatie, biodiversiteit, klimaatadaptatie en ondernemen samen komen. Een goede balans tussen dit alles is nodig, zodat een goed woon- en leefklimaat voor inwoners en ondernemers blijft bestaan. Met het bestemmingsplan biedt de gemeente mogelijkheden aan ondernemers en agrariërs om met plannen te komen en samen PARK21 vorm te geven.

Evenementen 

In PARK21 komt ruimte voor sport en ontspanning, landbouw, innovatie, educatie en veel groen. Daar hoort ook een evenemententerrein bij. Wethouder Sedee: “De organisatie van evenementen is straks wel aan regels verbonden, waarop we toezien in onze handhaving. Denk aan beperking van geluidsoverlast en de uitstoot van stikstof. Ook willen we ons richten op een gezonde balans tussen kleinere en grote evenementen.” 

Vernieuwend watersysteem    

Veel effecten van klimaatverandering hangen samen met water. Om PARK21 voor te bereiden op de effecten van klimaatverandering, werkt de gemeente samen met het hoogheemraadschap van Rijnland aan een innovatief watersysteem in het park. Dit systeemwerkt met een flexibel waterpeil en helpt bij het opvangen en vasthouden van schoon, zoet regenwater als extra watervoorziening in geval van droogte en daarmee ook het tegengaan van zoute kwel. 

Recreatie in PARK21

PARK21 volop in gebruik 

Iedereen kan nu al genieten van PARK21. Dat kan in het noordwestelijke deel, waar veel mogelijkheden zijn voor sport en spel. Hier vind je de Hoofddorp Pioniers, Rugby Club Haarlemmermeer Hawks, het Electric Motorcross Park en Klimpark21. Ook zijn vorig jaar de blaashal en PadelPark21 geopend. De aangelegde paden slingeren door dit groene gebied en brengen bezoekers langs plekken als speeltuin Kleiland en de biologische moestuin.Aan de kant van Nieuw-Vennep is iedereen welkom op en rond landgoed Kleine Vennep, met zijn wandelpaden en aangegeven routes.   

Ook trekken de jaarlijkse PARK21 Zomerweken en Festival Grazende Zwaan al veel publiek, net als de activiteiten bij de Parklandenboeren. Er wordt een voedselbos aangelegd en door het jaar heen kunnen bezoekers kennismaken met agrarische thema's als de Aardappeloogst Dag en het Boeren Paasfeest.

Hoe verder 

Het bestemmingsplan, het milieueffectrapport en de beeldkwaliteitsplannen staan naar verwachting vanaf eind mei op www.haarlemmermeer.nl/ro en www.ruimtelijkeplannen.nl. Als de precieze publicatiedatum duidelijk is, wordt deze bekendgemaakt. Op beide websites is ook te vinden op welke manier inwoners en ondernemers beroep kunnen aantekenen. Naar verwachting treedt het bestemmingsplan kort daarna in werking. Vervolgens gaat de gemeente verder met de aanleg van de basis van PARK21. Volgens planning is de basis in 2030 gereed. Daarna wil de gemeente het park in samenwerking met initiatiefnemers en investeerders laten doorgroeien.  

Fietsers in PARK21