Impressie van het nieuwe scholengebouw

Met nieuwe namen en nieuw schoolgebouw de toekomst in

14 september 2023
Nieuws

Bij Dunamare is de blik strak gericht op de toekomst. De onderwijsgroep bereidt zich daarop voor met nieuwe namen voor enkele van haar scholen in Hoofddorp die in een nieuw schoolgebouw worden gehuisvest.

De namen zijn al bekend gemaakt bij ouders en leerlingen en voor het nieuwe schoolgebouw dat in Lincolnpark komt te staan, wordt maandag 18 september in aanwezigheid van wethouder Marjolein Steffens-van de Water (onderwijs) de eerste paal geslagen. De verwachting is dat het nieuwe schoolgebouw begin 2025 in gebruik kan worden genomen.

Hoofdvaart College, nu nog aan de Paxlaan gevestigd, krijgt dus een nieuw adres en een nieuwe naam, namelijk Avantis College, afgeleid van het Latijnse Avante, dat vooruitgaan betekent.  

Ook Praktijkschool De Linie, nu nog te vinden aan de westkant van de Hoofdweg in Hoofddorp, verhuist naar Lincolnpark en wordt omgedoopt in het Rietland College. Riet, zo luidt de verklaring, is een sterk, flexibel, snel groeiend en veiligheid biedend gewas. Precies wat de school voor de leerlingen wil zijn.

Aandacht voor iedere leerling

De twee colleges krijgen samen met ISK (Internationale Schakelklas, red.) Haarlemmermeer een plek in het nieuwe gebouw met een oppervlakte van zo’n 8.948 vierkante meter en ruimte voor in totaal zo’n 875 leerlingen. De nieuwbouw kost 29.316.147 euro, inclusief btw. De gemeente betaalt daarvan 26.365.000 euro en het schoolbestuur 2.951.147 euro, zo’n tien procent.

ISK Haarlemmermeer behoudt haar naam vanwege de duidelijkheid en herkenbaarheid en biedt ruimte aan 50 tot 100 leerlingen tussen de 12 en 18 jaar die de Nederlandse taal nog onvoldoende machtig zijn. ISK Haarlemmermeer is geen zelfstandige school maar een onderdeel van het Avantis College.

De schooldirecteuren zijn enorm enthousiast over het nieuwe gebouw. Eric van de Reep, directeur van het Rietland College: “We kijken er met het hele team naar uit. Samenwerking met meerdere scholen in één gebouw geeft veel mogelijkheden. Tegelijkertijd behouden we de kleinschaligheid en eigenheid per school die deze leeftijdsgroep nodig heeft. Daardoor blijft iedere leerling gezien worden.”

Het Rietland College zal een breed palet aan praktische vakken bieden en krijgt naast praktijkonderwijs ook vmbo basis in huis. Van de Reep: “’Ervaar je talent’ wordt onze slogan. Want het geeft zelfvertrouwen om te ontdekken waar je goed in bent.”

Directeur Ronald Smink van het Avantis College en de Internationale Schakelklas (ISK) Haarlemmermeer vult aan: “Alle leerlingen krijgen door de samenwerking een betere kans om te ontdekken wat ze aankunnen. Doorstromen van praktijkonderwijs naar vmbo wordt gemakkelijker binnen één gebouw. Ook voor de ISK-leerlingen is de doorstroom daardoor fijner. Bovendien gaan we op het Avantis College onderbouw mavo-havo aanbieden.”

Smink is ook blij met de goede akoestiek en klimaatbeheersing van het nieuwe gebouw. “Voor de leerlingen en ons team worden de werk- en leeromstandigheden veel prettiger. Ik verheug me erop onze leerlingen naar hun nieuwe school te zien komen met een gevoel van trots. Zij zijn de toppers die onze toekomst vormgeven; ze verdienen echt een mooi gebouw met goede faciliteiten.”

Een impressie van het binnenplein van het nieuwe scholengebouw. Afbeelding Wind Disign & Build.

Fietsenstallingen

Bijzonder van het winnend ontwerp van Wind Design & Build uit Drachten is ook dat het is gelukt om drie fietsenstallingen inpandig te realiseren, waarvan één voor de docenten. Het grote voordeel hiervan is dat een rustig beeld op het plein en rondom het gebouw ontstaat. Het nieuwe schoolgebouw geldt als een paradepaardje van het IHP, een afkorting van Integraal Huisvestingsplan Onderwijsvoorzieningen, waarmee de gemeente in nauwe samenwerking met schoolbesturen schoolgebouwen renoveert, verbouwt of ‘gewoon’ bouwt zoals in dit geval in Lincolnpark. 
De filosofie achter het grootschalige en langlopende scholenbouwproject is dat leerlingen, leraren en ander schoolpersoneel voor optimale prestaties goede schoolgebouwen nodig hebben. De huidige onderkomens van de twee colleges zijn voor verbetering vatbaar en daar komt nog eens bij dat Dunamare nu ruimte huurt van het Nova College dat deze echter voor zichzelf nodig heeft. Er is al eens uitstel door het Nova College verleend. In de tussentijd is – logischerwijze - niet geïnvesteerd in het gebouw.

Turbulente tijden

Deze tijdelijke situatie kan niet snel genoeg worden beëindigd, dáár is iedereen het  over eens. Maar een nieuw schoolgebouw bouwen is, zeker in deze turbulente tijden met energievraagstukken en tekorten aan materialen en mensen niet eenvoudig. Zo kampt het gebied waar het schoolgebouw komt te staan met stroomtekorten zodat de benodigde capaciteit bij oplevering van de school nog niet beschikbaar is. Na de uitbreiding van het onderstation door Liander (in september 2025) is die er wél. Bij de oplevering van de school is tijdelijk een batterij nodig. Ook moest het probleem met de levering van bouwstroom worden opgelost. Dat is gelukt door via de bestaande wijk een aansluitpunt te creëren.  

Nul op de meter

Het wordt ook een duurzaam schoolgebouw met ‘nul op de meter’. Dat betekent dat er net zo veel energie wordt verbruikt als opgewekt. Nul op de meter is het resultaat van ‘total cost of ownership’, één van de uitgangspunten van het IHP. Daarbij zorgen gemeente en schoolbestuur ervoor dat er voldoende geld op tafel komt door de uitgespaarde energiekosten toe te voegen aan het investeringsbedrag. De afspraken daarover vergden best wat overleg maar dat dit de moeite loont, dáárover zijn alle partijen het eens.

Het schoolgebouw komt in het centrumgebied bij de entree van Lincolnpark te staan. Op loopafstand daarvan wordt een sporthal gebouwd met gymlokalen voor de leerlingen. In de avonduren kunnen verenigingen er gebruik van maken. De sporthal dient ook als ontmoetingsplek voor de wijk.

Een impressie van het nieuwe scholengebouw. Afbeelding: Wind Design & Build.