Gerrit, Christiaan en Chris Klaasse Bos

‘Mensen hebben geen geduld meer’

26 juni 2024
Nieuws

De zomer staat voor de deur. Dat is een periode met meer landbouwverkeer op de wegen in Haarlemmermeer, want het is oogsttijd. Dat levert soms verkeersonveilige situaties op. En zeker bij de verkeerssituaties die gedurende de oogstperiodes op de smalle polderwegen ontstaan. Daar weten de Klaasse Bossen alles van. Aan tafel drie generaties, waarvan er twee weten hoe belangrijk het is om elkaar de ruimte te geven, zeker op de polderwegen.

Het bedrijf

Chris Klaasse Bos is akkerbouwer in Lijnden. Zijn vader Gerrit zit ook aan tafel. Net zoals de allerjongste generatie Klaasse Bos, de bijna driejarige Christiaan. De overgrootvader en opa van Chris hadden ook een akkerbouwbedrijf, net als vader Gerrit. Dat maakt de kleine Christiaan straks de vijfde generatie. Op het bedrijf verbouwen de agrariërs aardappelen, uien,  veldbonen, tarwe, suikerbieten en gras. Het bedrijf zit zo’n twaalf jaar op deze plek aan de Hoofdweg. De boerderij van Gerrit moest ruimte maken voor Schiphol. 

Ervaring met asociaal rijgedrag

Ook deze landbouwers hebben regelmatig te maken met incidenten of agressie in het verkeer: Gerrit Klaasse Bos: “Oh, schei uit! Het is dat we hoog zitten in onze cabine, maar anders hadden we vast al wel eens klappen gehad. Sommigen willen je echt een pak slaag geven.” Chris beaamt het verhaal van zijn vader. “Schelden is aan de orde van de dag. Wij zijn niet zo snel, daar moet het andere verkeer rekening mee houden. Vorige week nog werd ik afgesneden en zette iemand zijn auto pal voor mijn trekker. De man stapte uit en zei: ‘Ik schiet je dood’. Dan denk je toch: die man is gek.” Chris denkt dat er soms meer verkeer over de polderwegen rijdt omdat ze niet anders kunnen omdat er andere wegen zijn afgesloten. “Mensen moeten dan omrijden, dan wordt het drukker en dat reageren de automobilisten op ons af.”

In de cabine van de trekker zit je hoog. Foto: Jur Engelchor.

Geen geduld

“Mensen hebben geen geduld meer. Ze hebben altijd haast, proberen langs je heen te vliegen. Kijk, de trekker overleeft het wel. Automobilisten die inhalen langs de Hoofdvaart zijn op zoek naar een ongeluk. Maar je wil niet dat er iets gebeurt,” zegt Gerrit Klaasse Bos. Chris vult aan: “Ik vraag me af wanneer mensen leren om elkaar de ruimte te geven op onze polderwegen. Ze zijn gehaast en erg gestrest. Als je in de auto stapt, zeker als je over kleinere wegen rijdt, moet je de tijd nemen. Voor automobilisten is het vaak een opeenstapeling: ze staan in de file, de brug staat open dan ben ik met mijn landbouwvoertuig de druppel die de emmer doet overlopen. Ik merk wel dat bestuurders van vrachtwagens die bijvoorbeeld de aardappelen naar de fabriek brengen, niet zo gestrest zijn. Die hebben veel meer begrip voor ons dan de luxe auto’s. Hoeveel mensen weten nog precies wat een agrariër doet? Als ’s avond die aardappel op je bord ligt, moeten mensen misschien nog eens denken: ‘Oh, daar was die boer vanmorgen mee bezig’.” 

Campagne ‘Met elkaar overweg’

In de maanden mei en juni loopt in de Vervoerregio Amsterdam de verkeersveiligheidscampagne ‘Met elkaar overweg’ 'Met elkaar overweg' 2024 — Verkeer & Meer (verkeerenmeer.nl)externe-link-icoon. Deze campagne roept op om oog te hebben voor de weggebruikers om je heen. Je deelt de weg immers met elkaar. De campagne geeft als 3 belangrijke tips: 

1. Gedraag je voorspelbaar
2. Bedank je medeweggebruiker
3. Kijk vooruit en blijf scherp