Bouwkranten op een bouwplaats

Mega-investering Rijk in Haarlemmermeer brengt meer woningen en prettiger bewegen dichterbij

14 november 2022
Wonen

Het Rijk maakte bekend welke investeringen er in Nederland worden gedaan om het bouwen van veel woningen mogelijk te maken. Daarvoor is in totaal 6 miljard euro beschikbaar gesteld. Het gaat hierbij om mobiliteitsmaatregelen zoals Openbaar Vervoer (trein- en busverbindingen), autowegen (omleg, verbreding) en fietspaden. Het Rijk heeft geprobeerd het bedrag zo rechtvaardig mogelijk over het land te verdelen.

Daarnaast is ook het besluit genomen om te starten met een verkenning naar het verlengen van de Noord/Zuidlijn naar Schiphol en Hoofddorp. Daardoor komt deze lijn nu binnen handbereik.  

Haarlemmermeer krijgt een bedrag van 100 miljoen euro (inclusief BTW) toegekend voor een mobiliteitspakket voor de bereikbaarheid van 15.000 - 25.000 nog te bouwen woningen (tot en met 2030). Het pakket omvat maatregelen zoals de ontsluiting van het stadscentrum en het stationsgebied van Hoofddorp, een fietspad in Lisserbroek en een hoogwaardig openbaar vervoer (HOV)-lijn van Hoofddorp Zuid naar Hoofddorp Station. Deze investeringen zijn nodig om een goed bereikbare en dus aantrekkelijke gemeente te blijven.  

Met de bijdrage van het Rijk gaat Haarlemmermeer aan de slag met het mogelijk maken van de bouw van 15.000 tot 25.000 woningen. Foto: Danny de Casembroot.

Daarnaast heeft het Rijk in het voorjaar van 2022 onder voorwaarden al een bijdrage van 13,5 miljoen euro voor bereikbaarheidsmaatregelen voor Stadscentrum Hoofddorp toegekend. Deze toekenning is vandaag definitief geworden.  

Start verkenning verlenging Noord/Zuidlijn  

Naast het mobiliteitspakket er is goed nieuws over het verlengen van de Noord/Zuidlijn naar Schiphol en Hoofddorp. Hier zal een verkenning naar gestart worden, zodat de lijn binnen afzienbare tijd binnen handbereik komt. Het verlengen van de Noord/Zuidlijn biedt grote voordelen, met name op het gebied van (inter)nationale en regionale bereikbaarheid en woningbouw. Als meer reizigers met de metro naar Schiphol gaan, komt er ruimte vrij in de Schipholtunnel. De sprinters in de treintunnel zijn dan niet allemaal meer nodig, waardoor extra ruimte ontstaat voor nationale en internationale treinen.  

In totaal zijn de kosten voor het verlengen van de Noord/Zuidlijn naar Schiphol en Hoofddorp 3,3 miljard euro. Hiervan betaalt het Rijk 75 procent en de regio de resterende 25 procent.  

Eerste stap in grote woningbouwopgave 

“De toekenning van de 100 miljoen euro is een mooie stap voor de grote woningbouwopgave waar wij voor staan”, zegt wethouder Woningbouw Jurgen Nobel. “Met deze subsidie zien wij kansen op een goede start voor het Stationsgebied. Wat teleurstellend is, is dat er voor Haarlemmermeer West nauwelijks extra middelen worden toegekend, terwijl daar ook kansen liggen voor woningbouw.” 

Vicevoorzitter van de Vervoerregio Amsterdam en wethouder in Haarlemmermeer Marja Ruigrok: “De vervoerafspraak die we vandaag hebben gemaakt, is van belang voor het hele land. Deze afspraak laat onze regio voor heel Nederland fungeren als een draaischijf op het front van prettig bewegen, veiligheid, duurzaamheid, woningbouw en bereikbaarheid. Op al deze gebieden gaan we vooruit dankzij de afspraak. Als wethouder ben ik tevreden dat we niet alleen veel nieuwe, broodnodige woningen kunnen bouwen in Haarlemmermeer, maar dat alle nieuwe inwoners straks ook prettig door de regio kunnen reizen.” 

Naast alle euforie zijn er voor beide wethouders nog complexe vraagstukken. Met name de dekking van de mobiliteitsmaatregelen is een punt van aandacht. Het Rijk geeft voor vijftig procent van de maatregelen subsidie. De rest moeten gemeenten en andere samenwerkende partners zelf betalen.  

Met deze bijdrage van het Rijk gaat Haarlemmermeer aan de slag met het mogelijk maken van de bouw van 15.000 tot 25.000 woningen. Het gaat dan om nieuw te bouwen woningen tot 2030. Dat is alleen mogelijk in goede samenwerking met de marktpartijen en corporaties én als het Rijk de juiste randvoorwaarden creëert en knelpunten wegneemt. Het gaat dan om zaken als oplossingen voor het stikstof probleem, energiecongestie, geluidscumulatie, mobiliteit en betaalbaar en toekomstbestendig bouwen. Daarom is Haarlemmermeer nog in overleg met het Rijk over de haalbaarheid van deze woningbouwaantallen.