Een groene aarde

Méér Haarlemmermeerders verbruiken samen minder energie

07 december 2022
Duurzaamheid

Het totale energieverbruik in Haarlemmermeer is van 2019 op 2020 gedaald met 8 procent. En dat terwijl het aantal inwoners juist stijgt. Inwoners, verkeer, bedrijven en instellingen hebben voor het eerst sinds 2014 minder energie verbruikt en zijn daarmee verantwoordelijk voor 14 procent afname in CO2-uitstoot. Dat laat de eerste Klimaat- en Energiemonitor van de gemeente zien. Het doel om in 2050 CO2-neutraal te zijn is nog lang niet bereikt, maar beetje bij beetje zijn we met elkaar op de goede weg. Hopelijk zorgt de eerste echte Klimaat- en Energiemonitor voor extra versnelling.

Niet nieuw 

Hoewel deze monitor de opvolger is van twee eerdere edities uit 2019 en 2020, publiceert de gemeente Haarlemmermeer nu voor het eerst dé Klimaat- en Energiemonitor. Voor het eerst geeft de gemeente inzicht in de stand van zaken rondom klimaatadaptatie en de energietransitie in Haarlemmermeer. De rapportage brengt de trends en ontwikkelingen van de jaren 2020-2021 in kaart en laat zien welke bijdragen de gemeente aan een klimaatadaptief en CO2-neutraal Haarlemmermeer heeft geleverd.  

Waarom klimaatadaptatie en een energietransitie? 

Het klimaat verandert snel. De vier effecten van klimaatverandering; hitte, droogte, wateroverlast en overstromingen, leiden tot schade en gezondheidsrisico’s. Overheden (gemeenten, waterschappen, provincies en Rijk) werken samen en verplichten iedereen om met elkaar Nederland in 2050 CO2-neutraal te maken en klimaatbestendig en water-robuust in te richten.
Klimaatbestendigheid houdt in dat de gemeente zoveel mogelijk inzet op natuurlijke afwatering, op natuurlijk groenbeheer en op een voedselrijke bodem voor mens, plant en dier.  

Goed 

Wat goed is voor plant en dier is goed voor iedereen. De gemeente wijst met regelmaat op het belang van vegetatie voor een goed en beheersbaar klimaat voor mens en dier en bekijkt wat vastgoed en inwoners kunnen doen om te verduurzamen en/of te vergroenen. Tegels uit tuinen wippen bijvoorbeeld. “In ons Klimaatadaptatiebeleid hebben we normen vastgelegd voor nieuwbouw en herstructurering van bestaande buurten. Dit zorgt ervoor dat er klimaatbestendig gebouwd wordt.” zegt wethouder klimaat en energie, Charlotte van der Meij. 

Duurzaam beheer en onderhoud 

Iedereen in Haarlemmermeer stapt geleidelijk over op duurzamere verwarming met minder CO2-uitstoot. Bijvoorbeeld met een warmtepomp of een groen warmtenet. Basisschool De Kameleon in Zwanenburg is zelfs één van de eerste elf scholen in Nederland die aardgasvrij wordt en meedraait in een landelijk programma. 

Kantoren verplicht energielabel C vanaf 2023 

In de monitor valt te lezen dat 60 procent van woningen in Haarlemmermeer het energielabel B of hoger heeft. Hoe zit dat met kantoren? Vanaf 2023 zijn kantoren in Nederland verplicht om minimaal een energielabel C te hebben. Veruit de meeste kantoren en bedrijfspanden in Haarlemmermeer zijn al lang gestart met een meerjarenonderhoudsplanning waarin de duurzaamheidseisen ter verbetering zijn opgenomen. 

Wat de gemeente doet… 

In de gemeente Haarlemmermeer worden steeds meer en vaker zonne-, wind- en andere vormen van 100 procent duurzame energie opgewekt die grootschalig worden ingezet. Op deze manier is in Haarlemmermeer in 2020 al ruim 100.000 ton aan CO2-emissie door fossiele brandstoffen vermeden. Verder ondersteunen de gemeente duurzame initiatieven van ondernemers en inwoners met subsidies en financiering. Bij het Energieloket kunnen inwoners en ondernemers sinds oktober 2020 terecht voor vragen over energiebesparing, verduurzamingsmaatregelen, subsidies en leningen. In samenwerking met NMCX worden steeds meer projecten gestart en steeds meer ondernemers ondersteund bij duurzame projecten.

Een groene aarde