De plek in Cruquius waar meer bomen bijkomen

Meer groen, bomen en kleuren in de openbare ruimte

28 april 2023
Openbare ruimte

De openbare ruimte in Haarlemmermeer-West van de gemeente Haarlemmermeer staat flink wat verbeteringen te wachten. Wethouder Marjolein Steffens-van de Water heeft kort geleden een selectie van deze verbeterpunten van dichtbij bekeken.

Er werd onderweg gestopt in Cruquius, Zwaanshoek, Beinsdorp en Lisserbroek. De wethouder kreeg tekst en uitleg van medewerkers van het cluster Beheer en Onderhoud (B en O). Sleutelwoorden tijdens het werkbezoek zijn vergroenen, stoepen en straten en bomen. Ook de afkorting VOR valt vaak. Dat staat voor Vernieuwing Openbare Ruimte. 

VOR

Het college trekt jaarlijks een miljoenenbedrag uit om uiteenlopende onderdelen van de openbare ruimte te vervangen. Voor 2023 is dat in totaal een kleine 19 miljoen euro. Deze investeringen zijn in het belang van de veiligheid en zijn ook bedoeld om achterstallig onderhoud en kapitaalvernietiging tegen te gaan. De doelstelling van VOR is een groene, kleurrijke en goed onderhouden openbare ruimte, die voor iedereen toegankelijk is. 

Rommelig 

Zo ook in Cruquius, op het veld aan het uiteinde van de Oude Kruisweg waar het dorp samenkomt voor onder meer Dodenherdenking. Hier komen negen bomen bij. Dat kan, zo moet worden gezegd, deze toch wat rommelig ogende locatie met een transformatorhuisje en containers voor verschillende soorten afval aan de randen best goed gebruiken. Het verblijfsklimaat zal er hierdoor op vooruit gaan.

Ook op het veldje met het beeld van een zwaan aan de Goudriaanstraat in Zwaanshoek komen er bomen bij, vijftien stuks. De Goudriaanstraat zelf ondergaat een metamorfose. De weg wordt smaller, het asfalt wijkt voor klinkers en de boomspiegels worden groter en bieden zo meer ruimte voor groen. 30 kilometer wordt hier de maximumsnelheid.

Een eind verderop, op een veldje achter de openbare basisschool De Zwanebloem, staan er nóg meer bomen voor Zwaanshoek op het programma.

Op deze plek in Cruquius komen er meer bomen bij.

Wadi  

In Beinsdorp loopt het gezelschap naar de speeltuin achter dorpshuis Het Eiland. Op deze ochtend valt het er qua nattigheid wel mee, zegt Marcel Leek van B en O, maar dat er een waterprobleem is, staat vast. Zo ernstig zelfs dat de aangrenzende achtertuinen van bewoners regelmatig onder een laag water lopen. De oplossing heet ‘wadi’. “We maken hier als het ware een droge sloot.”    

Dag doornen, welkom kleuren 

Een stuk verderop komt het roodgekleurde fietspad van de Rietkraag ter sprake. Het asfalt is op tal van plekken gescheurd en provisorisch opgelapt. Een lappendeken, noemt wethouder Steffens het. Het wegdek moet hoognodig vernieuwd en dat staat dan ook te gebeuren. Ook de groenvakken in de middenberm worden vervangen. Dat wil zeggen: de doornstruiken waardoor fietsers lek kunnen rijden of waaraan ze zich kunnen bezeren worden vervangen door bloeiende heesters. “Dag doornen, welkom kleuren”, vat Marcel Leek de voordelen samen.

Ook in Lisserbroek is er het nodige groen op komst, onder meer bij dorpshuis De Meerkoet.

Het wegdek van dit fietspad wordt vernieuwd.