De kaart met gebieden waar datacenters zich mogen vestigen.

Meer grip op vestiging datacenters

11 juni 2020
Duurzaamheid

Op 9 juni 2020 heeft het college van Haarlemmermeer besloten om de gemeenteraad voor te stellen in te stemmen met de hoofdlijnen van het Datacenterbeleid Haarlemmermeer. Hierin wordt een aantal bedrijventerreinen aangewezen waar datacenters zich nog kunnen vestigen en uitbreiden. Alle andere bedrijventerreinen, het landelijk gebied en woongebieden worden uitgesloten. De gemeente zet in op concentratie en een gematigde groei van het aantal datacenters tot 2030. Na 2030 raakt de ruimte voor groei van datacenters op binnen de gemeente; tegen die tijd moet er elders in de MRA een nieuwe plek zijn waar datacenters zich kunnen ontwikkelen.

Tot nog toe ontbrak het de gemeente aan instrumenten om te bepalen waar datacenters zich mogen vestigen. Met het Datacenterbeleid Haarlemmermeer krijgt de gemeente controle op de bouw van datacenters. 

De kaart met gebieden waar datacenters zich mogen vestigen.

Voorwaarden

Datacenters zijn onmisbare voorzieningen in onze maatschappij. Alles wat online gebeurt, is terug te leiden tot een datacenter. De komende jaren neemt het dataverkeer fors toe. Bedrijven zullen in snel tempo digitaliseren.

Gezien het economisch belang en de groeiambitie van de sector is dit beleid hard nodig. Omdat het college ruimtelijke kwaliteit heel belangrijk vindt, hebben we strenge voorwaarden opgenomen voor de vestiging van datacenters in onze gemeente. Alleen de meest innovatieve, duurzame en groene datacenters zijn welkom zegt wethouder Marja Ruigrok (Economische zaken en Innovatie).

Zorgvuldig omgaan met het landschap 

Vorig jaar zomer besloot het college voorlopig geen nieuwe datacenters in Haarlemmermeer toe te staan. Wethouder Mariëtte Sedee (Ruimtelijke Ontwikkeling):

Via een voorbereidingsbesluit werd de bouw van datacenters tijdelijk stopgezet. De ruimte in Haarlemmermeer is schaars en ons landschap is van grote waarde. Daar willen we zorgvuldig mee omgaan. We zijn een aantrekkelijke gemeente, voor wonen, ondernemen en recreëren, en dat willen we ook blijven. Met dit datacenterbeleid kunnen we sturen op de locaties en voorwaarden voor de vestiging van datacenters. En daarmee krijgen we grip op de ruimte.

90 procent versie, vijf gebieden

Het datacenterbeleid bestaat uit een nota, een kaart met gebieden waar datacenters zich mogen vestigen (zie hierboven) en de bijbehorende vestigingsvoorwaarden. De juridische vertaling staat in het ontwerpbestemmingsplan Parapluplan Datacenters. Beide zijn op eind 2020 vastgesteld door gemeenteraad. Er zijn vijf concentratiegebieden voor nieuwe datacenters zijn: Polanenpark, Corneliahoeve, Schiphol-Rijk en Schiphol Trade Park en De Liede Noord. 

Het Datacenterbeleid gemeente Haarlemmermeer wordt tegelijkertijd met het bestemmingsplan Parapluplan Datacenters ter besluitvorming aan de raad aangeboden in oktober 2020.