Bebouwde Kombord Rijsenhout

Meer duidelijkheid over woningbouw Rijsenhout

05 juni 2024
Nieuws, Wonen

Er komt dit jaar meer duidelijkheid over woningbouw in Rijsenhout. In een brief aan de gemeenteraad schrijft het college van burgemeester en wethouders dat waarschijnlijk binnen enkele maanden een intentieovereenkomst wordt getekend over het bouwen van geluidadaptieve woningen. Daarnaast staat in de brief dat de raad naar verwachting eind van dit jaar de uitwerking van de huidige onderzoeken naar nog meer mogelijke woningbouwlocaties krijgt.

De geluidadaptieve woningen worden ontworpen en gebouwd op een manier dat de geluidsoverlast door vliegtuigen tot een minimum wordt beperkt. De woningen worden gebouwd in een ‘living lab’, waar de initiatiefnemers en onderzoekers van onder andere TU Delft zullen onderzoeken wat het effect is van adaptief bouwen. Definitieve afspraken over het living lab worden waarschijnlijk halverwege 2025 vastgelegd.

Trots 

Wethouder Nobel van Woningbouw: “Na het field lab, waar adaptief bouwen werd onderzocht met behulp van containers, zijn we nu dus een stap dichterbij een onderzoek met echte woningen. Dat is het eerste in zijn soort en we mogen daar als gemeente heel trots op zijn.” 

400 woningen 

In totaal zijn er nog steeds plannen voor zo’n 400 woningen in heel Rijsenhout. Daarvoor worden met meerdere instanties gesprekken gevoerd en afspraken gemaakt. De gemeente doet onderzoek naar de meest kansrijke locaties, die allemaal in particuliere handen zijn. Ook wordt onderzocht of er aanpassingen aan het verkeer en meer voorzieningen nodig zijn als Rijsenhout groeit.

Er komt dit jaar meer duidelijkheid over woningbouw in Rijsenhout Foto: Danny de Casembroot

Tweede Kaagbaan 

In Rijsenhout konden jarenlang geen nieuwe woningen worden gebouwd door de nabijheid van Schiphol en de mogelijke komst van een tweede Kaagbaan. In mei 2023 heeft minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat besloten dat die landingsbaan er definitief niet komt. Ook zei hij mee te willen werken aan de bouw van geluidadaptieve woningen. Daarmee kwam er ruimte voor woningbouw in Rijsenhout. Het zal nog wel een aantal jaren duren voordat de eerst paal de grond in gaat. In het meest gunstige geval gaat het college ervanuit dat de bouw van de eerste woningen begint in 2027-2028.