Tudorpark. Foto: Kees van der Veer

Meer betaalbare woningen voor Haarlemmermeerders

27 november 2019
Wonen

De gemeente wil dat er de komende twintig jaar zo’n 20.000 woningen in Haarlemmermeer worden bijgebouwd. In de afgelopen decennia zijn vooral veel eengezinswoningen gebouwd, nu is er ook behoefte aan appartementen voor ouderen en jongeren. Om aan de vraag naar woningen te voldoen, werkt de gemeente samen met ontwikkelaars, woningcorporaties en zorgpartijen.

“We willen alle inwoners een fijne en passende woning kunnen bieden”, zegt wethouder Mieke Booijexterne-link-icoon, die samen met collega-wethouder Jurgen Nobeexterne-link-icoonl het woonbeleid vormgeeft. “Dat is best een uitdaging, want er is op dit moment een grote schaarste aan woningen, zowel huur als koop en in alle prijsklassen. We willen de lange wachtlijsten voor sociale huurwoningen verkorten en het aanbod voor de middeninkomens vergroten.” 

Ambitie

De gemeente bouwt zelf geen woningen. “Maar we kunnen wel met ontwikkelaars en woningcorporaties afspreken wat ze gaan bouwen”, aldus Jurgen Nobel. “Dat doen we onder meer in bouwvergunningen en bestemmingsplannen. Zo moet de helft van alle nieuw te bouwen woningen betaalbaar zijn voor mensen met een laag of middeninkomen. Om onze woningbouwambitie te realiseren is een goede samenwerking met marktpartijen noodzakelijk.” 

Net boven modaal

Jurgen Nobel vindt het belangrijk dat er meer woningen komen voor de veelal jonge woningzoekenden met een inkomen net boven modaal. “Zij komen niet in aanmerking voor een sociale huurwoning en voor hen zijn er nauwelijks betaalbare koop- of huurwoningen. Een groot deel van deze groep blijft thuiswonen of verlaat de gemeente. Dat willen we niet. Ook deze mensen willen we aan een woning te helpen. Daarom gaan we productie van koop- en huurwoningen in het middensegment extra te stimuleren.” 

Woningen met zorg op maat

Mieke Booij, die ook wethouder Zorg en Welzijn is, wijst op een andere groep die extra aandacht verdient: mensen die bijvoorbeeld uit een (zorg)instelling komen. “Zij willen weer graag zelfstandig of onder begeleiding wonen. De vraag naar woningen waar zorg op maat kan worden geboden, neemt hiermee toe. Ook daar willen we op inspelen.”

Andere maatregelen

De gemeente neemt ook andere maatregelen. Om jongeren sneller aan een woning te helpen, zijn er tijdelijke huurcontracten voor jongeren, waarbij hun inschrijfduur bij Woningnet blijft doorlopen. Zij kunnen een aantal jaren in een jongerenwoning wonen om daarna plaats te maken voor de volgende. Voor mensen uit Haarlemmermeer die voor het eerst een huis kopen, is er een starterslening. Met deze regeling kunnen zij een deel van de aankoopsom tegen gunstige voorwaarden lenen. 

Kaartje met overzicht waar gebouwd gaat worden.

Tempo

Om alle inwoners een fijne en passende woning te kunnen bieden, is tempo geboden, maar diverse factoren kunnen roet in het eten gooien. Zo is de stikstofproblematiek direct van invloed op de bouwwereld. De gemeente doet haar uiterste best om te zorgen dat de woningbouwprojecten door kunnen gaan.

Optimistisch

“Wij zijn optimistisch”, zegt Jurgen Nobel. “Er gaat heel wat gebeuren in de polder. Ik ben er trots op dat we het verschil kunnen maken voor al die mensen die een huis zoeken.” Mieke Booij: “Daar sluit ik me helemaal bij aan. En los van alle ontwikkelingen, blijft het belangrijk dat de kernen hun identiteit behouden.” Het woonbeleidsprogramma wordt binnenkort met de gemeenteraad besproken.