Het bestuur van de Vervoersregio Amsterdam met bloemen

Marja Ruigrok opnieuw in bestuur Vervoerregio Amsterdam

08 juli 2022
Nieuws

Marja Ruigrok (wethouder Verkeer en vervoer van de gemeente Haarlemmermeer) vormt samen met Melanie van der Horst (wethouder Verkeer en vervoer van de gemeente Amsterdam) en Gerard Slegers (wethouder Bereikbaarheid van de gemeente Zaanstad) het nieuwe dagelijks bestuur van de Vervoerregio. Dat besloot de regioraad dinsdagavond 5 juli.

De afgelopen bestuursperiode maakte Marja Ruigrok al deel uit van het dagelijks bestuur van de Vervoerregio. Zij is door de regioraad unaniem herbenoemd. Ook Gerard Slegers was al lid het dagelijks bestuur. Melanie van der Horst is de nieuwe voorzitter, Marja Ruigrok heeft de rol als vice-voorzitter. 

V.l.n.r. Gerard Slegers, Melanie van der Horst en Marja Ruigrok. Foto: Vervoerregio Amsterdam

‘Best bereikbare stedelijke regio’

Melanie van der Horst: “We gaan ons de komende vier jaar inzetten voor de ambitie om de best bereikbare stedelijke regio van Nederland te zijn. Een bereikbare én economisch sterke regio waarin het voor iedereen veilig en prettig reizen en verblijven is. Dankzij de samenwerking met de veertien gemeenten vormen we een krachtige regio.”

Woningbouw

Een sluitend ov-systeem is niet alleen van belang om veilig en prettig te kunnen reizen, het is ook nodig om de woningbouwopgave in de regio te realiseren. Marja Ruigrok: "Een van de grootste maatschappelijke opgaven, de woningbouw, is onlosmakelijk verbonden met het bereikbaar maken van nieuwe woningen. Voor die bereikbaarheid wil ik me vol vuur inzetten".

Vrijheid van bewegen

Ruigrok: “In Haarlemmermeer kiezen we als het om vervoer gaat, voor een integrale benadering op basis van het principe ‘vrijheid van bewegen’. Mensen moeten zelf kunnen kiezen tussen lopen, fietsen of brommen, of gebruik maken van het openbaar vervoer of de auto. We gaan concrete verbeteringen aan het fietsnetwerk en de bijbehorende voorzieningen realiseren. De Vervoerregio is een belangrijke partner om ons te helpen dit alles in Haarlemmermeer voor elkaar te krijgen.”

Samen aan de slag

De gemeente en de Vervoerregio zijn nu al aan de slag met de Nieuwe Bennebroekerweg, hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) Noordwijk-Schiphol, de circulaire brug bij Cruquius en verschillende fietspaden, bijvoorbeeld bij de Geniedijk.