De Kruiswegcorridor

Kruiswegcorridor: een brandpunt van belangen

13 juli 2023
Nieuws

De Kruiswegcorridor is het gebied rondom de N196 en de Kruisweg. Het ligt tussen Schiphol, Aalsmeer, de Geniedijk van de Stelling van Amsterdam bij Rijsenhout en Hoofddorp. Vanuit de gemeente Haarlemmermeer is Lisa van Hal verantwoordelijk voor het project Kruiswegcorridor. Zij gaat de komende tijd op pad om in gesprek te gaan met diverse ondernemers en omwonenden om hun wensen op te halen. Samen met de uitkomsten van diverse onderzoeken, komen deze wensen in een Nota van Uitgangspunten. Lisa van Hal ging onder andere in gesprek met Cees van Dam, lid van de dorpsraad Aalsmeerderbrug en al 45 jaar inwoners van Aalsmeerderbrug.

Het belang van de Kruiswegcorridor

De Kruiswegcorridor is van grote economische waarde en nauw verbonden met Schiphol. Er liggen veel bedrijven uit de logistieke sector en het gebied wordt doorkruist door verschillende buslijnen, de provinciale wegen N196 en N201, de A4 en het spoor.

Op dit kaartje is het gebied aangegeven waar het om gaat.

Aanleiding van het project

Bij de uitwerking van verschillende mobiliteitsplannen constateerden de gemeente Haarlemmermeer, de Vervoerregio Amsterdam, de provincie Noord-Holland en de Schiphol Group dat de Kruiswegcorridor vastloopt. Dit relatief kleine gebied is een brandpunt van verschillende, gedeelde, knelpunten en opgaven. Om die knelpunten op te oplossen is eind 2022 een gezamenlijk verkeersplan vastgesteld. In dit plan staan korte, middellange en lange termijn maatregelen die zijn verdeeld tussen de genoemde partners.

Korte termijn

Lisa van Hal gaat aan de slag met twee kortetermijnmaatregelen. Dat zijn de doorfietsroute Kruisweg; een fietsverbinding tussen Rijkerstreek en Fokkerweg. Hiermee wordt een doorgaande route van goede kwaliteit gemaakt. Deze sluit aan op het fietspad De Hoek en de fietstunnel die gemaakt is bij de aanleg van de hoogwaardige openbaarvervoerverbinding tussen Aalsmeer en Schiphol-Zuid (HOVASZ). De andere kortetermijnmaatregel is het verbeteren van de openbaarvervoerverbinding Schiphol Ringlijn die naast het fietspad loopt.

Belangrijke aandachtspunten

Een belangrijk aandachtspunt is dat het fietspad voldoet aan de eisen van het zogenaamde Metropolitaanse fietsnetwerk. Dat betekent dat het fietspad minimaal vier meter breed is, voorzien van rood asfalt en verlicht. Daarnaast moeten er zo min mogelijk obstakels in het fietspad liggen en heeft de fietser op dit fietspad voorrang. Waar mogelijk moet de groene uitstraling van de Kruisweg als polderlint terugkomen. De uitstraling van een doorgaande lijn ontbreekt hier. 

Daarnaast moet de bushalte Rozenburg beter. De bus van Schiphol Ringlijn rijdt sinds eind 2021 via de krappe parallelle Kruisweg. Dat is ongewenst maar is als ‘tijdelijke oplossing’ toen geaccepteerd. Cees van Dam: ”Wanneer je uitstapt bij deze halte heb je als voetganger geen idee waar je naar toe moet. Er is geen voetpad. Je zou de route van en naar de bushalte veel logischer moeten maken door het haltebordje bijvoorbeeld bij de voetgangersbrug te plaatsen. Dit stukje weg lijkt een verloren stukje maar door de frequentie van de bus is het er toch druk. Terwijl de naastgelegen N196 er juist heel rustig bij ligt.” Dat is precies waarom de gemeente Haarlemmermeer aan de provincie Noord-Holland heeft gevraagd of de bus eventueel ook over een deel van de N196 zou kunnen rijden. “Daar wordt bij de provincie nu over nagedacht “aldus Lisa van Hal.  

Lisa van Hal in gesprek met Cees van Dam

Lisa van Hal in gesprek met Cees van Dam op de voetgangersbrug.

Start uitvoering 2026  

Op de hoek van de kruising van de Beechavenue met de parallelle Kruisweg vertelt Cees van Dam hoe hij het hier de afgelopen twintig jaar flink heeft zien veranderen. “Ik fiets graag een rondje. Door het fietserstunneltje onder de N201, via Schiphol-Zuid en dan langs de Aalsmeerbaan. Het vrachtverkeer in deze hoek is enorm toegenomen. Terwijl de wegen hier nooit zijn bedoeld voor veel vrachtverkeer. Het is veel te smal. Toch kiezen de chauffeurs voor deze route omdat ze zo sneller bij de zogenaamde Cargo Entrance Schiphol zijn. De douanehal van Schiphol.“

Lisa van Hal hoopt dat de uitvoering kan starten in 2026. “De twee maatregelen zouden zelfs onafhankelijk van elkaar kunnen lopen qua uitvoering.” Iedereen goed faciliteren wordt nog een hele ingewikkelde puzzel, zegt ze. “Ik verzamel nu eerst alle wensen, eisen en belangrijke aandachtspunten. Zodra ik de eerste schetsen en tekeningen heb kom ik graag terug bij de mensen die ik gesproken heb.” Cees van Dam is daar blij mee: “Het is morgen niet meteen opgelost maar er moet hier wel wat gebeuren.”

Kruiswegcorridor: brandpunt van belangen.