Kaart met het studiegebied voor mogelijke verkeersoplossingen.

Inloopbijeenkomst Op weg tussen duin, bollen en polder

07 juni 2024
Bijeenkomsten, Nieuws

Het wordt steeds drukker in de noordelijke Duin- en Bollenstreek en Haarlemmermeer. Er rijdt veel verkeer door de dorpskernen van Lisse, Lisserbroek en Sassenheim en er komen nieuwe woonwijken, bedrijven en meer toeristen. Daarom wordt de bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid verbeterd: voor nu en de toekomst.

Onder de naam ‘Op weg tussen duin, bollen en polder’ werkt de gemeente aan verschillende oplossingen. Dit doen ze samen met de provincie Zuid-Holland, Noord-Holland, Holland Rijnland, Vervoerregio Amsterdam en de gemeenten Hillegom, Lisse, Teylingen en Noordwijk.  

Nieuwe verbinding bij Lisse 

Een van de oplossingen is een nieuwe verbinding bij Lisse. De provincie Zuid-Holland onderzoekt of deze nieuwe verbinding zorgt voor een betere bereikbaarheid en leefbaarheid in het gebied. Veiligheid wordt hierin meegenomen. Ook wordt rekening gehouden met de natuur en met een goede inpassing in de omgeving. Dat wil zeggen dat de verbinding goed past in het landschap.

Kaart met het studiegebied voor mogelijke verkeersoplossingen.

Kaart met het studiegebied voor mogelijke verkeersoplossingen.

Inwoners en ondernemers betrekken 

Namens deze samenwerkende partners organiseert de provincie Zuid-Holland op 27 juni een inloopmiddag en een inloopavond over de studie naar deze nieuwe verbinding (N208-A44) bij Lisse.  

U bent van harte welkom.  

Datum: donderdag 27 juni 2024  
Tijd: 16.00-17.30 uur óf  19.00-20.30 uur  
Locatie Restaurant De Engel, Heereweg 386 in Lisse  

Uw inbreng is belangrijk  

Deze zomer start een ingenieursbureau een onderzoek naar de haalbaarheid en de maatschappelijke kosten/baten van een nieuwe verbinding. Deze moet bijdragen aan het verbeteren van de bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid. Uw inbreng is belangrijk. Tijdens de inloopmomenten kunt u vragen stellen en aandachtspunten meegeven voor het ingenieursbureau.   

Aanmelden  

U kunt zich aanmelden voor de inloopmiddag of inloopavond door een e-mail te sturen naar opweg@pzh.nl  Aanmelden is niet verplicht.  

Bent u verhinderd? 

U kunt uw vragen en opmerkingen ook per mail naar ons sturen. U kunt hiervoor hetzelfde e-mailadres gebruiken: opweg@pzh.nl

Meer informatie?  

Er verschijnen regelmatig nieuwsbrieven met informatie over het programma en de studies om de noordelijke Duin- en Bollenstreek en Haarlemmermeer beter bereikbaar te maken. Wilt u deze nieuwsbrieven ontvangen? Stuur dan een mail naar opweg@pzh.nl en vermeld uw naam en e-mailadres. 

Of kijk op:  https://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/verkeer-vervoer/wegverkeer/bereikbare-leefbare-verkeersveilige-duinexterne-link-icoon