Luchtfoto van Schiphol

Informatiebijeenkomst opslag PFAS-verontreinigde grond Schiphol

28 februari 2024
Bijeenkomsten

Op maandagavond 11 maart 2024 organiseert de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) een informatiebijeenkomst over de opslag van PFAS-verontreinigde grond aan de noord-westkant van het Schipholterrein en het reinigen van deze grond. Naast experts van de OD NZKG zijn ook vertegenwoordigers van de gemeente Haarlemmermeer, GGD Kennemerland en Schiphol aanwezig om vragen te beantwoorden.

Op het Schipholterrein ligt op meerdere plekken grond die vervuild is met PFAS. Deze grond is vrijgekomen bij graafwerkzaamheden. De grond wordt verzameld op tijdelijke opslaglocaties, om daarna te worden gereinigd.

De OD NZKG verleent de vergunningen voor deze tijdelijke opslaglocaties. Voor het opslaan van vervuilde grond, dus ook deze PFAS-grond, gelden in Nederland strenge, wettelijke richtlijnen om te voorkomen dat PFAS vrijkomt naar de lucht of de grond intrekt. De OD NZKG controleert of deze richtlijnen worden nageleefd.

Tijdens de informatiebijeenkomst krijgen belangstellenden informatie over de richtlijnen in de vergunningen en hoe de OD NZKG hier toezicht op houdt. Ook wordt er informatie gegeven over de vergunningsaanvraag van een reinigingsinstallatie voor de grond. Er is volop gelegenheid om vragen te stellen.

Aanmelden voor de bijeenkomst

De bijeenkomst is op 11 maart in het gemeentekantoor van de gemeente Haarlemmermeer, Taurusavenue 100 in Hoofddorp. De inloop is vanaf 19.00 uur, aanvang is om 19.30 uur. De bijeenkomst duurt tot 21.00 uur.

Vanwege de capaciteit van de ruimte is aanmelden voor de bijeenkomst noodzakelijk. Dat kan uiterlijk tot en met 8 maart via odnzkg.nl/aandachtsdossiers/luchthaven-schipholexterne-link-icoon. Hier is ook meer informatie te vinden.

Luchtfoto van Schiphol

Schiphol. Foto: Omgevingsdienst